Cursus ‘Strategisch Beheer Openbare Ruimte’ bij HAS Hogeschool

Een andere benadering van het beheer van de openbare ruimte?

HAS Hogeschool start op 19 januari 2017 met de cursus: ‘Strategisch Beheer Openbare Ruimte’. De cursus, die samen met partners uit het werkveld is ontwikkeld, is bedoeld voor professionals werkzaam in de openbare ruimte. HAS Hogeschool heeft de ambitie de schakel te vormen tussen onderwijs en bedrijfsleven, een platform te faciliteren en kennis en visie te manifesteren.

Er treedt een verschuiving op van verantwoordelijkheden van de opdrachtgever naar de opdrachtnemer. Vaak wordt er bezuinigd op de beheerbudgetten en moeten investeringen verantwoord worden. Dit vraagt om een andere benadering van het beheer van de openbare ruimte. Onderwerpen die tijdens de cursus Strategisch Beheer Openbare Ruimte worden behandeld zijn veranderende rollen, de maatschappelijke rol van de openbare ruimte,  burgerparticipatie, financiering van de openbare ruimte en het sturen op effecten. Tijdens de cursus bekijken docenten en cursisten samen hoe ze invulling kunnen geven aan deze ontwikkelingen.

Kennis en ervaring uitwisselen
Het programma van de cursus ‘Strategisch Beheer van de Openbare Ruimte’ bestaat uit vijf cursusdagen met ieder een eigen hoofdthema. Parallel aan deze thema’s wordt er aan een eigen individuele opdracht gewerkt, die op de praktijk is toegespitst, waarbij er begeleiding geboden wordt door een persoonlijke coach.

Meer informatie over deze cursus en ons cursusaanbod in de openbare ruimte staat op onze website:  www.haskennistransfer.nl

Meer nieuws

Plaats een reactie