Hoe om te gaan met de bodemgesteldheid in de bebouwde kom?

De juiste bodemgesteldheid is van cruciaal belang om een goede basis te creëren  voor de aanplant van bomen, heesters en vaste planten. De bodem is een complexe materie en wordt vaak onderschat. Veelal wordt er onvoldoende aandacht besteed aan de voorbereidingen en is er onvoldoende kennis van de bodem en de wijze waarop deze geschikt gemaakt kan worden aanwezig. In de cursus “Bodem in de bebouwde kom” van IPC Groene Ruimte leert u inventariseren, meten, het maken van een bodemanalyse en het interpreteren. Op basis van deze gegevens kunt u bepalen wat er moet worden gedaan en op welke wijze dit effectief kan worden uitgevoerd.

De cursus “Bodem in de bebouwde kom” start 26 januari 2017 bij IPC Groene Ruimte.

Wil je je aanmelden voor deze cursus? Dat kan door hier te klikken.

Meer nieuws

Plaats een reactie