Tag

#BSNC #IPC #Opleidingen
De juiste bodemgesteldheid is van cruciaal belang om een goede basis te creëren  voor de aanplant van bomen, heesters en vaste planten. De bodem is een complexe materie en wordt vaak onderschat. Veelal wordt er onvoldoende aandacht besteed aan de voorbereidingen en is er onvoldoende kennis van de bodem en de wijze waarop deze geschikt...
Lees verder
In de cursus “Bodem  als basis” van IPC Groene Ruimte leert u op een praktische en doeltreffende wijze de basiskennis met betrekking tot de bodemopbouw en bodemeigenschappen in Nederland. Met als doel het optimaal kunnen uitvoeren van uw werkzaamheden in de bodem. Of dit nu gaat om civieltechnische werken waarbij stabiliteit van de ondergrond en...
Lees verder