Uitzending Zembla

Zembla besteedde woensdagavond 11 oktober opnieuw aandacht aan onze branche. Natuurlijk denken wij als specialisten in het vak genuanceerder over een aantal zaken dat tijdens de uitzending aan bod is gekomen. Andersom zijn er ook onderwerpen benoemd waar we mee aan de slag zijn of kunnen. We geven jullie graag de hoofdlijnen van de uitzending:

  • Er werd vooral gewezen op kunstgrasvelden met een onderbouw van lava/rubber en zand/rubber. De stelling was dat de bodem verontreinigd was waarbij vooral zink en kobalt zouden uitlogen. Einde levensduur zou een sanering nodig zijn om die onderbouw op te ruimen wat een extra, onvoorziene kostenpost van €100.000 zou betekenen;
  • Als branche (maar dat geldt ook voor RIVM) gaan we uit van onderzoek uit 2007 waarbij de conclusie was dat zink weliswaar uitloogde, maar dat dit wel binnen het kunstgrassysteem opgesloten bleef. Bij deze conclusie werden door Zembla vraagtekens geplaatst. Zink zou niet absorberen aan zand. Blijkbaar gaat RIVM nieuw onderzoek doen om te kijken in hoeverre er vervuiling optreedt naar de bodem en water rondom de velden. Lijkt me een goede zaak en als BSNC zullen we net als de vorige keer met RIVM in contact treden om onze expertise beschikbaar te stellen;
  • De studie van BSNC en de vier grote gemeenten naar verspreiding van microplastics kwam ook aan de orde. Zembla suggereerde dat infill niet alleen in de bermen rond de velden terecht komt, maar ook voor een (sterke) bodemverontreiniging zorgde;
  • De zorgplicht (‘je mag de bodem niet verontreinigen’) kwam veelvuldig aan de orde. Dit is een terecht aandachtspunt wat ook in ons eigen onderzoek naar voren kwam, inclusief een aantal eenvoudige maatregelen om verspreiding te voorkomen. Met name bij gemeenten zullen daar de nodige vragen over gesteld worden maar het is goed als daar meer aandacht voor komt.

Veel informatie beschikbaar
Er is ontzettend veel informatie beschikbaar waarmee (in ieder geval een deel van) vragen beantwoord kunnen worden. Veel informatie staat ook op onze website. Ik wijs op de volgende dossiers:

Renovatie: BSNC heeft voor de zomer een publicatie ‘Hoe ruim je een kunstgrasveld op’ gepubliceerd. Aanvullend is een document ‘Veel gestelde vragen’ gemaakt. Dat vind je hier.

Verspreiding infill: de resultaten van onze indicatieve studie, vragen en antwoorden en het Plan van aanpak, vind je hier.

Volledigheidshalve verwijzen wij ook naar ons dossier over gezondheidsrisico’s

Meer nieuws

Plaats een reactie