PABA maakt professionaliseringsslag

Het Platform Aannemers Buitensport Accommodaties (PABA) heeft zich onder de paraplu van de BSNC ontwikkeld tot spreekbuis van de ongeveer veertig aangesloten aannemers. Volgens PABA-voorzitter Coen Nell is het nuttig om onderling, vanuit aannemersperspectief, overleg te plegen over actuele thema’s. “Soms is het prettig en goed om met je collega’s te sparren over zorgen die je deelt en over kansen en belangen.”

Hoewel volgens Coen nog wel te sleutelen valt aan de structuur, is na ruim twee jaar proefdraaien sprake van een redelijk opgetuigde organisatie. “Hier kunnen we op voortborduren. Het is nu zaak om te zorgen voor een professionelere aanpak. Onder meer op het gebied van communicatie. Namens de BSNC ondersteunen officemanager Janine Reedijk en communicatieadviseur Fridy Latijnhouwers ons hierbij. Ze helpen de PABA om meer zichtbaar te worden. Het aannemersplatform beschikt inmiddels over een e-mailadres (aannemers@bsnc.nl). Een beeldmerk en een sub-website zitten in de pijplijn.”

Coen vervolgt: “We zijn heel blij dat Edward van der Meijden als ambtelijk secretaris van het platform voor de continuïteit van de lopende zaken zorgt. Hij fungeert in die rol als eerste operationele aanspreekpunt voor alle relevante externe stakeholders en geledingen binnen de BSNC. Edward heeft veel ervaring als professionele ondersteuner van diverse branche- en beroepsverenigingen. Hij krijgt vanuit het BSNC-kantoor assistentie van Janine.”

Aanspreekpunt
PABA wil graag zijn stem laten horen en meer naar buiten treden, benadrukt Coen. “Positief is dat we inmiddels meepraten in het College van Deskundigen. Streven is uit te groeien tot een serieus aanspreekpunt voor externe partijen als de NOC*NSF, VSG en grote sportbonden zoals de KNVB. Zeker omdat het momenteel onrustig is in de (kunstgras)markt. Er speelt van alles op het gebied van normering, hybride velden, infill, zorgplicht en renovatie; issues die mogelijk van invloed zijn op de kwaliteit van sportvelden. Na de pilotperiode wacht ons platform de uitdaging om zich in deze discussies te mengen en te profileren. Een mooie testcase om het bestaansrecht van PABA te rechtvaardigen en te laten zien wie we zijn”, stelt Coen. “We vinden het verder belangrijk om ons te buigen over zaken die spelen in de markt. Dat willen we samen doen met de BSNC–commissies, platforms, adviseurs, kennisinstellingen en leveranciers. Doel van deze overleggen –naast het bespreken van verschillende andere onderwerpen- is onder meer invulling te geven aan een grotere bijeenkomst over de ontwikkelingen in de kunstgrasmarkt. Die zouden we graag in het najaar houden. Wij pleiten er voor dat ook de andere ledengroepen binnen de BSNC een bestuur of een groep kartrekkers vormen. Dat zorgt voor kortere lijnen. En maakt het makkelijker om samen van gedachten te wisselen over de ontwikkelingen in de markt en het waarborgen van de kwaliteit van onze sportvoorzieningen.

Meer nieuws

Plaats een reactie