Stand van zaken KNVB2-15 norm

De BSNC zette zich het afgelopen jaar, op verzoek van het College van Deskundigen (CvD) sectorbreed in om tot werkbare afspraken en oplossingen te komen over de invoering van de KNVB2-15 norm. De energierestitutie was één van de belangrijkste bespreekpunten. Een begeleidingsgroep met vertegenwoordigers uit onze vier platforms, de VSG en de KNVB, gaf het proces vorm.

De overleggen en adviezen hebben geleid tot de volgende afspraken en conclusies:

•    KNVB2-15 norm is nogmaals bevestigd als de norm die toegepast gaat worden voor de kunstgrasvoetbalsystemen in Nederland. De bijbehorende testmethode zijn aangenomen, in combinatie met een nog te houden evaluatie door een sectorbrede, nog in te stellen, projectgroep (EVK). Deze projectgroep wordt vanuit alle geledingen samengesteld (in vergelijking met de huidige begeleidingsgroep) op initiatief van en onder leiding van NOC*NSF;
•    Verruiming van testcapaciteit wordt per direct gerealiseerd met de afronding van het accreditatie proces met SportsLabs en UGent als testinstituut;
•    Per 1 januari 2021 wordt de sportvloerenlijst opgeschoond en staan enkel goedgekeurde systemen op de sportvloerenlijst conform de aangenomen KNVB2-15 testmethode;
•    De ‘versoepelingsregeling’, zoals deze door alle betrokken partijen met de KNVB is afgesproken voor de overgangsfase FIFA naar KNVB 2-15 blijft geldig t/m 31-12-2020;
•    Alle velden die in 2019 en 2020 zijn aangelegd krijgen een specifieke vermelding op de sportvloerenlijst website;
•    Onder het CvD wordt een tijdelijke sectorbrede projectgroep (EVK) ‘Evaluatie normering voetbalkunstgras’ ingesteld. Het CvD benoemt vanuit NOC*NSF Wilko Zuidema als projectleider. Het doel van het project EVK is om objectief data over voetbal kunstgras systemen (laboratorium en praktijk) te verzamelen en de daaruit voortvloeiende inzichten in eisen te beschrijven en vast te stellen. Scope zijn de in 2019 en 2020 aangelegde voetbalsystemen. De projectgroep bestaat uit de KNVB, BSNC, VSG, en NOC*NSF en komt in november 2020 bij elkaar;
•    In alle rapportages van gekeurde voetbalvelden en bij registratie in het officiële KZS systeem wordt de volgende tekst opgenomen: ‘Dit veld is goedgekeurd’ (Toelichting: Dit veld is aangelegd in de overgangsperiode 2019-2020. Het veld voldoet aan de met elkaar overeengekomen normen. Data zoals verwoord in de rapportage kan geanonimiseerd worden gebruikt voor inzichten in verbetering kwaliteit voetbalvelden’).

Meer info: zie ook het nieuwsbericht op de site van NOC*NSF.

Meer nieuws