Day

augustus 26, 2020
De BSNC zette zich het afgelopen jaar, op verzoek van het College van Deskundigen (CvD) sectorbreed in om tot werkbare afspraken en oplossingen te komen over de invoering van de KNVB2-15 norm. De energierestitutie was één van de belangrijkste bespreekpunten. Een begeleidingsgroep met vertegenwoordigers uit onze vier platforms, de VSG en de KNVB, gaf het...
Lees verder
We kunnen ons voorstellen dat jullie in deze periode van het jaar niet direct denken aan kandidaten voor de verkiezing van Fieldmanager of the Year 2021. Daar komt nog bij dat de focus het laatste half jaar zeker ook bij jullie gericht is op de vraag ’hoe komen we deze coronacrisis door’? Maar de tijd...
Lees verder
De Nationale Sport Vakbeurs organiseert op woensdag 16 september 2020 een extra ‘On Tour’ editie in de IJsselhallen Zwolle. Toegangstickets zijn gratis verkrijgbaar op www.nationalesportvakbeurs.nl . Beursprogramma Het beursprogramma bevat actuele onderwerpen, bekende namen uit de sport(historie) én tal van tips & tricks voor gemeenten en sportverenigingen uit Nederland. Hoe kunnen gemeenten het beste omgaan...
Lees verder
Tijdens de Nationale Sport Vakbeurs, op woensdag 11 november in Gorinchem, organiseert de BSNC voor haar leden een ledenontbijt, van 09.00-10.00 uur. We willen graag over twee thema’s met elkaar in gesprek; •    De ontwikkelingen over Integraal Pest Management (IPM) in verband met het pesticidevrij beheer van grassportvelden •    De ontwikkelingen over Europese regelgeving over...
Lees verder
Yes! Op dinsdag 27 oktober en dinsdag 3 november vindt op Papendal de tweedaagse cursus kunstgras plaats. We gaan dus in de herkansing, omdat vanwege de Corona maatregelen, de cursus in het voorjaar niet door kon gaan. Uiteraard volgen wij de laatste ontwikkelingen met betrekking tot Covid19 en indien nodig treffen we hiervoor de juiste...
Lees verder
Hoogteligging kunstgras
Klik hier om u aan te melden voor het Webinar! Op dinsdag 22 september (10.00-11.30 uur) organiseert de BSNC een Webinar over watermanagement en beregening. Eén van de onderwerpen die uit de leden-enquête naar voren is gekomen. Een actueel onderwerp vanwege de klimatologische veranderingen, beleid dat waterschappen meer en meer gaan voeren en de uitdaging...
Lees verder
Ben jij erbij op vrijdag 9 oktober? Het eerste ontmoetingsmoment voor de BSNC-leden sinds COVID-19. We zijn dan te gast bij GBN Artificial Grass Recycling en in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Op initiatief van het bestuur van het platform PABA is er ’s morgens een werkbezoek bij de circulaire verwerkingsfabriek voor end-of-life -kunstgras...
Lees verder