REACH komt er aan. Ook gevolgen voor de sport?

De EU bereidt wetgeving voor ten aanzien van PAK’s. Deze wetgeving, REACH genaamd (download) (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of chemicals), is primair van toepassing op chemicaliën die in de industrie worden toegepast. Samengevat beschrijft deze Regulation dat producten niet meer op de markt mogen worden gebracht wanneer haar rubber componenten meer dan 1 mg/kg van de 8 beschreven PAK’s bevatten. Dit geldt voor producten die frequent contact met de huid hebben. Voor kinderen geldt er zelfs een reducering tot 0.5 mg/kg. Deze EU-regulation gaat in op 27 december 2015.

De achtergrond van deze Regulatie is een rapport dat door het ‘Umwelt Bundes Amt’ (download) in 2012 is uitgebracht. Deze wetgeving zou ook van invloed kunnen zijn op infillmaterialen voor kunstgrasvelden. Op dit moment is echter onduidelijk of deze materialen onder deze wetgeving vallen. De EU moet hierover nog duidelijkheid scheppen. Bovendien heeft ook het Nederlandse ministerie van infrastructuur en milieu over dit onderwerp nog geen standpunt ingenomen. Overigens, uit eerder onderzoek van Industox bleek dat er geen aanwijzingen waren voor een gezondheidsrisico door PAK’s door gebruik van SBR rubber infill. Als BSNC zullen we dit nauwgezet volgen en we houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Meer nieuws

Plaats een reactie