Day

oktober 27, 2015
Je hebt het vast al in je agenda genoteerd: de algemene ledenvergadering! Deze is op vrijdag 20 november a.s. bij Restaurant De Roskam in Houten. De koffie staat klaar vanaf 09.00 uur. Aansluitend op de ledenvergadering is er tijdens een informele lunch de gelegenheid om afscheid te nemen van onze voorzitter Pleun Lok. Je kunt...
Lees verder
Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar voor de ‘Studiedag Duurzaam beheer sportvelden (lessen uit de landbouw)’ die op donderdag 5 november bij Cumela wordt georganiseerd. Klik hier voor meer informatie én om je aan te melden!
Lees verder
De achterban van BSNC is divers. Gemeenten, aannemers, adviesbureaus, leveranciers en kennisinstellingen praten met elkaar over ons vakgebied. Dat is onze kracht, want garandeert ook dat we optimaal kennis kunnen delen. Omdat er bij afzonderlijke groepen ook behoefte bleek aan een ‘eigen’ overleg, is besloten om platforms in het leven te roepen. Een platform is...
Lees verder
AH Vrij Groen, Grond en Infra is genomineerd voor de MKB Westland Partners Ondernemersprijs 2015. Dit is een prestigieuze onderscheiding van MKB Westland voor bedrijven die zich op een creatieve manier onderscheiden in hun markt. Op 26 november 2015 wordt bekend wie er als winnaar uit de bus komt. In aanloop daarvan brengt de jury op 28...
Lees verder
De EU bereidt wetgeving voor ten aanzien van PAK’s. Deze wetgeving, REACH genaamd (download) (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of chemicals), is primair van toepassing op chemicaliën die in de industrie worden toegepast. Samengevat beschrijft deze Regulation dat producten niet meer op de markt mogen worden gebracht wanneer haar rubber componenten meer dan 1 mg/kg van de...
Lees verder
Ieder jaar worden er zo’n 200 nieuwe kunstgrasvelden voor voetbal aangelegd. Daarnaast worden jaarlijks ook een paar honderd natuurgrasvelden nieuw aangelegd of gerenoveerd. Daarbij lijkt het vaak dat het besluit om voor kunstgras te kiezen vaak genomen lijkt te worden op basis van een emotionele of politieke afweging. De vraag is dan echter of een...
Lees verder

Twitter

X