Start platforms

De achterban van BSNC is divers. Gemeenten, aannemers, adviesbureaus, leveranciers en kennisinstellingen praten met elkaar over ons vakgebied. Dat is onze kracht, want garandeert ook dat we optimaal kennis kunnen delen. Omdat er bij afzonderlijke groepen ook behoefte bleek aan een ‘eigen’ overleg, is besloten om platforms in het leven te roepen.

Een platform is een overlegorgaan voor een specifieke groep leden. Afgelopen maanden hebben we twee nieuwe platforms opgericht. Enerzijds is dat het platform voor gemeenten en sportbedrijven en anderzijds het platform voor aannemers. We verwachten dat we hiermee een verdere impuls geven aan de dynamische kennisclub die we willen zijn. Vanuit de platforms zullen nieuwe initiatieven worden genomen die bijdragen aan de kwaliteit van de buitensportvoorzieningen in Nederland.

Meer nieuws

Plaats een reactie