Neveneffecten corona-maatregelen: vrees én hoop

Samenvatting BSNC corona enquête 2020

Een groot deel van de leden (77%) ervaart -als het gaat om kerntaken als aanleg, onderhoud en beheer- neveneffecten door de corona-maatregelen. De positieve neveneffecten betreffen onder meer: een soepeler beleid ten aanzien van de oplevering van werkzaamheden, het naar voren halen van groot onderhoud en renovaties (waardoor de al jarenlange last van de zomerpiek verdwijnt), goede ervaringen met andere manieren van werken en het digitaal vergaderen en meer internetverkoop van producten. Er zijn helaas ook negatieve neveneffecten, zo geven leden aan. Zo levert het naar voren halen van onderhoudswerkzaamheden voor een aantal leden planningsproblemen op, ligt de acquisitie stil, ervaren ze uitstel van offerteaanvragen, stagnatie van projecten en ontwikkelingen, worden kredieten vastgehouden, is er minder persoonlijk contact met collega’s, is de communicatie lastiger met relaties en (potentiële) opdrachtgevers en is kennisoverdracht tijdens werkzaamheden moeilijker.

Neveneffecten op de middellange termijn

Leden zien duidelijk positieve neveneffecten op de middellange termijn. De gedachte aan meer thuiswerken, wisselende werktijden, digitaal vergaderen, minder reistijd, andere manier van ontmoeten is voor velen positief. Corona geeft leden ook een duidelijke prikkel om na te denken over een andere economie, andere verdienmodellen, meer aandacht voor duurzaamheid/circulair werken. En gaf nieuwe inzichten in de mogelijkheden om onderhoud en renovatie meer te spreiden over het seizoen. Iets wat de branche een paar jaar geleden nog als een nagenoeg onmogelijke uitdaging zag.

Helaas zien leden ook hier negatieve punten voor de middellange termijn. Ze vrezen mogelijk problemen van de levering van materialen uit het buitenland. Het inspelen op 1,5m maatregel is lastig. En ook hier plopt het nare spook van een terugloop aan investeringen op. Wat als gemeenten en sportverenigingen minder geld kunnen investeren in de aanleg, onderhoud en beheer van sportvelden?

Meer nieuws