Branche vreest financiële gevolgen corona

Samenvatting BSNC corona enquête 2020

Over de toekomst heerst vooral onzekerheid. Met name door de stevige economische crisis die ons boven het hoofd hangt. Aannemers, adviesbureaus, leveranciers en producenten verwachten op de langere termijn dat hun omzet zal teruglopen omdat gemeenten en sportverenigingen bijvoorbeeld minder zullen investeren. Ze vrezen enerzijds hogere personeelskosten door extra vervoer, ziekte en andere inzet van personeel. Anderzijds zien ze ook kleine ‘plusjes’ omdat het uitblijven van files weer minder kosten met zich meebrengt. Leden zijn oprecht bezorgd dat er minder prioriteit gegeven wordt aan ambities als het gaat om innovatie, duurzaamheid, circulariteit en recyclen. Ze zien ook mogelijkheden. Bijvoorbeeld dat er een verschuiving gaat plaats vinden van sporten die makkelijker in de buitenruimte kunnen plaats vinden. Aan ons als branche om de komende tijd van bedreigingen zoveel mogelijk kansen te maken.

Getemperde winstverwachting

Bijna 70% van de BSNC-leden (met name opdrachtnemers) verwacht een negatief effect op hun winst. Ze verwachten lagere aanbestedingen en minder investeringen, lagere huuropbrengst en vrezen inschrijvingen onder kostprijs om maar aan het werk te kunnen blijven. Doordat ze minder tijdelijke krachten zullen inhuren, verwachten ze ook hogere loonkosten per project omdat ze min of meer gedwongen zijn om duurder personeel in te zetten. Onze leden zien ook hier gelukkig kansen. Vanwege de huidige situatie kunnen ze werkzaamheden vaker in één keer afronden. Daardoor kunnen ze efficiënter werken, wat tijd en kosten bespaart. Iets wat eerder vanwege de werkdruk vaak lastig was om aan te pakken.

Meer nieuws