Ledenenquête over webinars

Goede respons op ledenenquête over webinars

Inspelen op de wensen en behoeften van leden. Dat was de belangrijkste reden om onlangs een enquête te versturen over het organiseren van een online BSNC academy met een viertal webinars. Opnieuw konden we rekenen op een grote respons. Maar liefst 62 leden reageerden. Bijna 90% vindt het een goed initiatief en ziet er ook toekomst in. Leden geven daarnaast aan het ook belangrijk te vinden om ‘elkaar kunnen ontmoeten’. Het is evident dat de BSNC ook offline bijeenkomsten blijft organiseren. De webinars vormen een mooie aanvulling op het brede aanbod wat we onze leden bieden.

We vroegen leden ook naar de inhoudelijke thema’s die hun belangstelling hebben en wat zij een goed webinar vinden. Natuurgras en kunstgras, in combinatie met duurzaamheid, kwaliteit, milieuvriendelijke beheer en watermanagement zijn de onderwerpen waar de meeste vraag naar is. Andere belangrijke zaken voor de leden zijn, de inbreng van wetenschappelijke kennis gecombineerd met praktijkervaringen, aandacht voor innovatieve ontwikkelingen en de mogelijkheid om tijdens het webinar vragen te kunnen stellen en ervaringen van deelnemers met elkaar te kunnen delen.

Bij het maken van de keuzes voor de inhoudelijke thema’s en het zoeken van de deskundige inleiders betrekken we de toetsingscommissie van de BSNC. Voor de technische realisatie werkt de BSNC samen met KIWA Training. De voorbereiding is erop gericht om het eerste webinar in de tweede helft van september te laten plaats vinden. Leden kunnen gratis deelnemen aan deze webinars. Niet-leden kunnen aansluiten tegen betaling van een redelijke vergoeding. We houden jullie uiteraard op de hoogte.

Meer nieuws