Day

oktober 12, 2020
Vrijdag 9 oktober vond de, vanwege COVID-19, uitgestelde voorjaars ALV plaats. Voor het eerst, ook vanwege de Corona-maatregelen, online. Het verenigingsbestuur bevond zich in een studio bij Cantrijn in Gorinchem en ca. veertig BSNC-leden namen deel via Microsoft teams. Een uitgebreid verslag volgt uiteraard nog maar we zijn verheugd dat Ron Leppers unaniem gekozen is...
Lees verder
De BSNC-vertegenwoordiging in de werkgroepen CO2-reductie, Circulaire sport en Milieuvriendelijk beheer is belegd. Acht BSNC-leden toonden belangstelling en na onderling overleg zijn de volgende vertegenwoordigers benoemd. Voor de Werkgroep CO2-reductie schuift Christianne van der Zouw aan, waarbij Gert-Jan Kieft back up is. Voor de Werkgroep Circulaire sport vertegenwoordigt Theo Ceelen de BSNC en is Gosewin...
Lees verder
De verwachting is dat ECHA eind 2020 een advies geeft over onder andere het gebruik van microplastics (infill) op kunstgrasvelden. Er liggen twee scenario’s voor: Microplastics mogen gebruikt blijven worden, indien er afdoende maatregelen genomen worden om verspreiding in het milieu te voorkomen. Microplastics worden over zes jaar verboden. Beide scenario’s hebben effect op de...
Lees verder
In de reeks van vier webinars vindt op dinsdag 27 oktober van 10.00 tot 11.30 uur het tweede webinar plaats. Centraal staat dan het gebruik van infill op kunstgrassportvelden en het voorkomen dat infill in het milieu terecht komt. Aan bod komen de internationale en landelijke wet- en regelgeving waar we nu en in de...
Lees verder