Terugblik online ALV

Vrijdag 9 oktober vond de, vanwege COVID-19, uitgestelde voorjaars ALV plaats. Voor het eerst, ook vanwege de Corona-maatregelen, online. Het verenigingsbestuur bevond zich in een studio bij Cantrijn in Gorinchem en ca. veertig BSNC-leden namen deel via Microsoft teams.

Een uitgebreid verslag volgt uiteraard nog maar we zijn verheugd dat Ron Leppers unaniem gekozen is als penningmeester en daarmee de opvolger van Ties Joosten. Aan de jarenlange inzet van Ties besteden we uiteraard nog op een geschikt moment aandacht. De Raad van Advies is uitgebreid met een nieuw lid, Mijke Sluis. Beiden wensen we veel succes bij hun inzet voor de BSNC!

Mijke SluisRon Leppers

 

 

 

Aansluitend op het advies van de kascommissie, gingen de leden unaniem akkoord met de Jaarrekening van 2019 en verleenden decharge aan het bestuur.

Door voorzitter Edward van der Geest werd een toelichting gegeven op de wijziging van de statuten en reglementen. Omdat het benodigde aantal leden voor een statutenwijziging (twee derde van de stemgerechtigde leden) niet aanwezig was, is er niet gestemd. Hiervoor schrijft het bestuur binnen vier weken een Bijzondere ALV uit. De datum hiervoor maken we zo snel mogelijk bekend. Deze Bijzondere ALV vindt wederom online plaats.

In de presentatie over de hoogtepunten van 2020 ging verenigingsmanager Hans Arends onder andere in op de ontwikkelingen over de Routekaart Verduurzaming Sport, het Expertiseplatform Sportinfrastructuur en de betrokkenheid van de BSNC. Naar aanleiding daarvan kwamen vragen over de samenstelling van de BSNC-werkgroepen, -stuurgroepen en –commissies.
Via deze link kom je bij dat overzicht op www.bsnc.nl.
De presentatie, met op de sheets 35, 36 en 37 de informatie over de Routekaart en het Expertiseplatform, kun je via deze link zien op www.bsnc.nl.

Meer nieuws