Platforms, commissies en werkgroepen

De BSNC is een vereniging. Onze leden werken vrijwillig mee aan de ontwikkeling en realisatie van allerlei activiteiten. Van opleidingen, onderzoek tot bijeenkomsten. De organisatie van de vereniging is transparant. Er zijn diverse werkgroepen, die gericht aan de slag gaan met concrete opdrachten die de Toetsingscommissie formuleert in opdracht van het bestuur en de ledenvergadering. Een overzicht van de complete organisatie, inclusief de werkgroepen vindt u hier: Overzicht BSNC-organisatie juni 2022 Daarnaast is er de Raad van Advies en het College van Deskundigen.

Hieronder lichten we de diverse geledingen toe.

Ledenvergadering

Deze komt twee maal per jaar bijeen, waarbij de leden en het bestuur voorstellen bespreken en besluiten nemen die van belang zijn voor de gehele branche.

Bestuur

Het bestuur leidt de vereniging en is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het beleid en de benoeming van de directie.

Raad van Advies

Deze raad is een belangrijk adviesorgaan voor het bestuur. Gevraagd en ongevraagd denkt de Raad van Advies mee.

Platforms

Een platform is een overlegorgaan voor een specifieke ‘bloedgroep’. BSNC kent een viertal platforms:

  • Platform van aannemers van buitensportaccommodaties (PABA)
  • Platform van leveranciers en producenten
  • Platform van gemeenten en sportbedrijven
  • Platform van adviesbureaus en kennisinstellingen
BSNC-Kunstgras met markering
X