Leden BSNC leveren actieve bijdrage aan Routekaart verduurzaming sportsector

De BSNC-vertegenwoordiging in de werkgroepen CO2-reductie, Circulaire sport en Milieuvriendelijk beheer is belegd. Acht BSNC-leden toonden belangstelling en na onderling overleg zijn de volgende vertegenwoordigers benoemd. Voor de Werkgroep CO2-reductie schuift Christianne van der Zouw aan, waarbij Gert-Jan Kieft back up is. Voor de Werkgroep Circulaire sport vertegenwoordigt Theo Ceelen de BSNC en is Gosewin Bos back up. En voor de Werkgroep Milieuvriendelijk beheer is Ewoud van de Wetering onze vertegenwoordiger, met Liset van Pinxteren als back up.

De werkgroepen zijn betrokken bij de uitvoering van de landelijke Routekaart verduurzaming sportsector. Naast de ministeries van VWS en IenW nemen ook VSG, NOC*NSF, RVO, Kenniscentrum Sport en Bewegen en het Platform Ondernemende Sportaanbieders deel aan de werkgroepen.

Wat betekent de Route verduurzaming sportsector ook alweer? Op 23 januari jl. ondertekende Edward van der Geest, namens de BSNC de Routekaart. Daarna startte de uitvoering en geeft men in enkele gevallen ook een vervolg aan lopende programma’s (bijvoorbeeld de Green Deal Sport).

De ondersteuning, monitoring en aansturing van de uitvoering van de Routekaart vindt plaats door een stuurgroep, een voorbereidingsgroep en drie werkgroepen (CO2-reductie, Circulaire sport, Milieuvriendelijk beheer). Voor de BSNC-vertegenwoordiging in de werkgroepen zijn, in het voorjaar, de BSNC-leden benaderd.

De verbinding met de BSNC-werkgroepen die zich met onderwerpen bezighouden die raakvlakken hebben met de vraagstukken van de Routekaart-werkgroepen, is een belangrijk aandachtspunt geweest voor de keuze voor deze mensen;

  • CO2-reductie; Stuurgroep Duurzaamheidslabel (Christianne), Werkgroep Circulariteit
  • Circulaire sport; Werkgroep Circulariteit (Theo Ceelen), Werkgroep Zorgplicht
  • Milieuvriendelijk beheer; Taskforce Green Deal Sport (Ewoud), Werkgroep Zorgplicht

Namens de BSNC (en de VHG en Cumela) is voorzitter Edward van der Geest lid van de stuurgroep. Verenigingsmanager Hans Arends neemt deel aan de voorbereidingsgroep, die de afstemming doet tussen de werkgroepen en de stuurgroep.

De vertegenwoordigers namen in de week van 21 september voor het eerst deel aan de bijeenkomsten van de werkgroepen. Zij nemen de vertegenwoordiging over van Hans. Hij blijft agenda-lid van de werkgroepen in verband met de interne communicatie en afstemming naar de stuurgroep. VWS is enthousiast over de vertegenwoordiging vanuit het bedrijfsleven via de leden van de BSNC.

De komende de tijd werken we verder uit hoe we de interne afstemming en communicatie goed regelen. De vertegenwoordigers doen, in overleg met de ‘back ups’ en Hans de terugkoppeling naar de betreffende werkgroepen. Via de BSNC-nieuwsbrief houden we jullie op de hoogte van de ontwikkelingen.

Meer nieuws