Leden ontbijt over Europese ontwikkelingen microplastics

De verwachting is dat ECHA eind 2020 een advies geeft over onder andere het gebruik van microplastics (infill) op kunstgrasvelden. Er liggen twee scenario’s voor:

  1. Microplastics mogen gebruikt blijven worden, indien er afdoende maatregelen genomen worden om verspreiding in het milieu te voorkomen.
  2. Microplastics worden over zes jaar verboden.

Beide scenario’s hebben effect op de branche en het toekomstige gebruik van kunstgras en de effecten van verspreiding van microplastics. Wat dit precies gaat betekenen voor de branche is nog onzeker. Daarom willen we daarover in gesprek met jullie en organiseren we tijdens de Nationale Sport Vakbeurs in Gorinchem, op 11 november een leden ontbijt van 08.30 – 10.00 uur.

Vanwege de ontwikkelingen omtrent COVID-19 moeten we er rekening mee houden dat het ledenontbijt niet door kan gaan. Op dit moment gaan we er vanuit dat deelname door maximaal 30 leden mogelijk is. Na een inleiding door onder andere Stefan Diderich (directeur ESTC), gaan we samen met jullie en aan aantal experts in gesprek over de verschillende de scenario’s, de exacte betekenis van een besluit, het vervolgproces na een besluit en hoe we hier als branche op kunnen en moeten anticiperen.

Voor de samenstelling van panel van experts zijn we op dit moment in gesprek met onder andere het ministerie van I&W en de KNVB. Vanuit de BSNC-leden leveren in ieder geval, een bestuurslid van het platformbestuur Gemeenten & Sportbedrijven, Ulbert Hofstra (SGS Intron) en Erik van Swinderen (KIWA-ISA Sport) een bijdrage.

Aanmelden voor het ledenontbijt kan via deze link.

 

Meer nieuws