Fieldmanager en Terreinmeester zorgen voor prettig en veilige sportvelden

Sjaak Groen is een van de sprekers op de ledendag van 6 juli. In de middag komt hij naar de Johan Cruijff Arena en neemt hij, met zijn collega’s Johan van Apeldoorn en Wim van Vulpen, ons mee in de ontwikkelingen van de werkgroep Human Capital Turf Management. Zij maken van deze gelegenheid gebruik om de ervaringen van de aanwezige leden te benutten en vragen op te halen.    

Wie is Sjaak Groen?
Sjaak is docent aan de HAS in Den Bosch en voorzitter van de genoemde werkgroep Human Capital Turf Management van de BSNC. Op de HAS is hij betrokken bij de opleiding Management van de Leefomgeving en ook bij de opleidingen voor de sport- en golfsector. 

Waarom deze werkgroep?
De werkgroep Human Capital Turf Management is in 2019 opgericht door de BSNC. Aanleiding was een roep uit het eigen werkveld en de zorg om drie aandachtspunten. Allereerst is de beroepsgroep (die van terreinmeester en/of fieldmanager) aan het vergrijzen en gaan binnen enkele jaren veel collega’s met pensioen. Aan de andere kant is de instroom van jonge starters nu te laag om dit op te vangen.  

Ten tweede is het imago van de professionele terreinbeheerders en onderhoudsmensen bescheiden te noemen en zijn ze vaak niet zo bekend. Dit kan worden verbeterd, zo stelden de initiatiefnemers op basis van geluiden en wensen uit het veld. Het derde aandachtpunt is het kennisniveau van de beroepsgroep: de behoefte en noodzaak om bij te blijven is groot, bijvoorbeeld op zich snel ontwikkelde onderwerpen als integrated pestmanagement, biodiversiteit of circulariteit.   

Deze aandachtspunten zijn beschreven in een notitie, waarop de BSNC een werkgroep heeft opgericht die zich allereerst richt op de twee speerpunten ‘versterken imago’ en ‘vergroten kennisniveau’.   

Op 6 juli presenteert de werkgroep de voortgang van haar plannen, ambities en activiteiten. Na deze korte presentatie is ruim de helft van de sessie gereserveerd voor gesprek met de deelnemers. Hoe kunnen we samen het imago van de fieldmanager en terreinmeester verbeteren en meer bekendheid geven? Hoe kunnen de leden een bijdrage leveren aan de opleiding van de jonge werknemers, of stageplaatsen bieden aan studenten?   

Waarom zijn het zulke belangrijke beroepen? 
Sjaak Groen: “Tien miljoen mensen in Nederland sporten in het weekend. Dit is een mooie manier om in beweging en gezond te blijven. En extra hard nodig, na een jaar met diverse lockdowns. Om prettig én veilig te bewegen heb je goede faciliteiten nodig, waaronder de speelvloer van het sportveld. En zo komen we aan bij de beheerders (fieldmanagers) en onderhoudsmensen (terreinmeesters)!” 

Fieldmanager of the Year
“Een manier om positieve aandacht aan het vak te geven is de verkiezing ‘Fieldmanager of the year’.”, vervolgt Sjaak Groen. “Op 16 juni a.s. wordt bekend gemaakt wie de winnaar is van dit jaar. En direct daarna staat de inschrijving alweer open voor het volgende jaar. Iedereen kan toppers; collega’s en bekenden, aandragen voor deze titel. Hierdoor wordt onze beroepsgroep bekender en krijgt het de waardering die het verdient! Dit kan via het magazine Fieldmanager.”

Waarom zouden we op 6 juli naar deze presentatie komen?
“We willen met z’n allen de toekomstbestendigheid van deze beroepsgroep vergroten. En op 6 juli zijn we met veel leden bij elkaar in Amsterdam. We willen met enthousiaste, ambitieuze en bekwame medewerkers de toekomst in. Medewerkers, die de handen uit de mouwen willen steken en weet hebben van sensortechnieken, data-analyse en werken met innovatieve onderhoudsmachines. We vinden met z’n allen gezondheid, bewegen, en integratie heel belangrijk, daarom moeten wij er hard aan werken om de sportvoorzieningen op peil te houden met kwalitatief goed beheer en onderhoud. “, zo besluit Sjaak Groen zijn bevlogen verhaal.   

Inschrijven en programma 6 juli
Via deze link meld je je aan voor de verschillende onderdelen van het programma. Let op: we vragen je om je aan te melden voor elk programmaonderdeel waar je bij wilt zijn (coronamaatregel). Zo weten we van tevoren precies wie we bij welk onderdeel kunnen ontmoeten. Bij het werkbezoek aan GBN AGR is het aantal deelnemers gemaximeerd. Voor het middagprogramma hopen we dat we 100 leden mogen laten deelnemen. Maar als de Corona-maatregelen niet worden verruimd, is het maximum 50 deelnemers. Schrijf je dus snel in (uiterlijk 25 juni 2021). Aan de deelname van de ledendag zijn geen kosten verbonden. 

Programma
Ochtendprogramma bij GBN AGR in Amsterdam (tijden onder voorbehoud) 

09.30 uur Ontvangst
10.00 uur Start werkbezoek
12.00 uur Einde werkbezoek en verplaatsen naar de Johan Cruijff Arena 

Middagprogramma Johan Cruijff Arena in Amsterdam (tijden onder voorbehoud) 

12.00 uur Ontvangst en lunch
13.30 uur Sessie Hybride sportvelden
14.15 uur Sessie Human Capital Turfmanagement
15.00 uur Sessie Gezonde en toekomstbestendige sport in Amsterdam
16.30 uur Borrel en hapjes
17.30 uur Einde 

Meer nieuws