KUNSTgres deelsessie: Het belang van innovatie in de -kunststof sportvelden- branche

Op 4 oktober organiseert de BSNC KUNSTgres, het kunstgrascongres voor de branche. Tot en met 4 oktober besteden we in onze nieuwsbrief aandacht aan het programma. In deze nieuwsbrief trappen we af met informatie over een van de deelsessies: Sportinnovator duikt in de innovatiekracht van onze branche.

Sportinnovator, het sportinnovatienetwerk van Nederland, werkt in opdracht van het ministerie van VWS. Zij zijn op zoek naar allerlei innovaties in de sport, stimuleren verbeteringen, versnellen het innovatieproces en sturen op schaalbaarheid.

De afgelopen jaren zijn diverse initiatieven op het gebied van innovaties in de branche ondersteund, zoals: bioafbreekbaar infill van Senbis, volledig recyclebaar polyester kunstgras van RSI, het opwekken van energie door Aendless Energy en ook een onderzoek van de gemeente Amsterdam naar borstelmethoden om microplastics te verminderen.

Momenteel verkent Sportinnovator wat de behoefte is aan innovatie in de branche, welke vraagstukken er leven en welke vorm van stimulering en ondersteuning wenselijk is. In deze deelsessie blikken we onder leiding van Martin Olde Weghuis (lid van Topteam Sport en portefeuillehouder Bedrijven),  samen met betrokkenen terug op een aantal initiatieven, wat het op heeft geleverd en de “lessons learned”. Dit is dan de opmars voor een verkennend gesprek over de behoefte aan innovaties en wat de ideeën daarover zijn vanuit de branche. Deelnemers krijgen op 4 oktober de kans om meer inzicht te krijgen in de “do’s and don’ts” van innovatie in de sport en om mee te denken over de invulling van toekomstige innovatieprogramma’s van Sportinnovator, specifiek voor de kunstgrasbranche.

Meer nieuws