Druk bezochte ledenbijeenkomst over ontwikkelingen in de kunstgrasmarkt

Vrijdag 30 juni jl. is op initiatief van het platformbestuur van de aannemers door de BSNC een bijeenkomst over de ontwikkelingen in de kunstgrasmarkt georganiseerd. Vanuit de diverse ledengroepen was er een BSNC-lid aanwezig.

In deze bijeenkomst zijn de ontwikkelingen op het vlak van normering, infill, zorgplicht en renovatie met elkaar besproken. Ook is door aanwezigen een prioritering gemaakt van kunstgrasgerelateerde onderwerpen waar de komende tijd extra aandacht aan geschonken moet worden. De top 5 van deze prioriteiten is:

1.       Toekomst van SBR
2.       Ontwikkelingen rondom normering KNVB
3.       Borging van kwaliteit en garantie
4.       Recycling en milieu
5.       Innovatie

De komende tijd worden door leden van de BSNC en de commissie kunstgras een aantal acties uitgezet. Zo is er een werkgroep gestart die een bijeenkomst over de ontwikkelingen gaat organiseren. Hou de site in de gaten waar en wanneer deze plaatsvindt!

Meer nieuws

Plaats een reactie