BSNC handelt naar maatregelen Corona virus

De ontwikkelingen omtrent het coronavirus zullen ook jullie niet ontgaan zijn. De BSNC volgt uiteraard de ontwikkelingen. Dankzij de samenwerking met VHG is op www.bsnc.nl een speciaal en actueel CORONA dossier samengesteld, met informatie die voor je bedrijf of organisatie van betekenis kan zijn. Mocht je vragen hebben aangaande het garanderen van de continuïteit van je bedrijf, dan kunnen de leden van de BSNC ook contact opnemen met de helpdesk van de VHG.

Hieronder informeren wij jullie over hoe we verder met de Corona ontwikkelingen om willen gaan. Als dat nodig is, passen we onderstaande acties uiteraard aan:

  • Bij de activiteiten die we de komende weken vanuit de BSNC organiseren volgen we de richtlijnen van het RIVM 
  • Per BSNC-activiteit beoordelen we het belang om deze doorgang te laten vinden. Als dit belang aanwezig is, vergaderen we in principe via een Skype-verbinding of andere vorm van ‘vergaderen op afstand’. Denk aan bijeenkomsten van Platformbesturen en werkgroepen.

We beseffen ook dat de ontwikkelingen van invloed kunnen zijn op de bedrijfsvoering van projecten en activiteiten van onze leden. Ons advies is, waar mogelijk het stoppen of vertragen van projecten zo veel als mogelijk, binnen de door de overheid aangegeven richtlijnen, te voorkomen. Ook hierbij is het te overwegen van alternatieve vormen van overleg en communicatie gebruik te maken bij bijvoorbeeld bouwvergaderingen, als elkaar fysiek ontmoeten niet gewenst is.

Tot slot vragen we jullie praktijkervaringen en –oplossingen met ons te delen, die jullie gevonden hebben voor het bestendigen van de bedrijfsvoering en die vertraging of het tijdelijk stoppen van projecten (kunnen) voorkomen. Mail deze naar: info@bsnc.nl). Daarover communiceren wij via de BSNC-nieuwsbrief. Zo helpen we elkaar om op de best mogelijke manier met deze ontwikkelingen om te gaan.

Meer nieuws