Day

juni 2, 2022
Zorgplicht
Op 18 november 2021 is de vernieuwde handreiking Zorgplicht Milieu gepresenteerd op de Vakbeurs Sport. Daar is een erratum op gekomen, omdat de methode voor de bepaling van PAK’s in rubber is aangepast. De handreiking en dit erratum vind je hier op de website van de BSNC.
Lees verder
NationaleGrasdag
Fieldmanagers, sportveldbeheerders en cultuurtechneuten kunnen zich dit jaar verheugen op een nieuwe editie van de Nationale Grasdag. De inschrijving voor de 18e aflevering op 13 oktober a.s. in het FC Twente-stadion De Grolsch Veste is gestart. Centraal staat de vraag hoe we onze sportparken toekomstbestendig maken. Sprekers uit onderwijs, consultancy en bedrijfsleven gaan in op...
Lees verder
Wijziging Wet gewasbeschermingsmiddelen
Vrijdag 27 mei heeft de BSNC, via een gezamenlijke brief vanuit NOC*NSF, de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG), het Platform Ondernemende Sportaanbieders (POS) en de KNVB, een brief gestuurd naar de Tweede Kamer. Aanleiding was dat de Tweede Kamer op 1 juni j.l. sprak over de wijziging van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden. Eind 2020...
Lees verder
Johan Daamen
Sinds 1 mei j.l. is Johan Daamen met pensioen en daarmee is ook zijn lidmaatschap bij de BSNC en de Taskforce IPM Sportvelden geëindigd. Hij was beheerder buitensportaccommodaties in Breda en kenner van natuurgras. In 37 á 38 jaar is onder zijn supervisie elk sportveld in de stad wel een keer gerenoveerd. Johan kijkt tevreden...
Lees verder
Heeft kunstgras jouw aandacht en wil je van de laatste en belangrijkste trends en ontwikkelingen op de hoogte zijn? Zet dinsdag 4 oktober dan vast in je agenda! De locatie is nog niet bekend, maar het wordt centraal in Nederland. Vers van de pers; vanaf nu heet hèt BSNC Kunstgrascongres “KUNSTgres”. Het kunstgrascongres van de...
Lees verder

Twitter

X