Save-The-Date! BSNC Kunstgrascongres 2022 op dinsdag 4 oktober

Heeft kunstgras jouw aandacht en wil je van de laatste en belangrijkste trends en ontwikkelingen op de hoogte zijn? Zet dinsdag 4 oktober dan vast in je agenda! De locatie is nog niet bekend, maar het wordt centraal in Nederland.

Vers van de pers; vanaf nu heet hèt BSNC Kunstgrascongres “KUNSTgres”. Het kunstgrascongres van de BSNC, dat we jaarlijks gaan organiseren. Dit is het broertje van conGRAS; het congres over alles wat te maken heeft met (hybride) grassportvelden. conGRAS organiseren we in februari 2023.

Op dinsdag 4 oktober dus KUNSTgres. Jullie zijn allen van harte welkom vanaf 09.30 uur tot circa 16.00 uur.

Aan het programma wordt momenteel gewerkt door een werkgroep bestaande uit BSNC-leden en een vertegenwoordiger vanuit Sportinnovator. Hierover volgt binnenkort meer informatie. Ook laten we op korte termijn weten, hoe je jezelf aan kunt melden voor KUNSTgres.

We denken aan de volgende thema’s en onderwerpen;

  • Recycling en hergebruik van kunstgras- en hybridesportvelden;
  • Biologische afbreekbare kunstgrasvelden en infillmaterialen (ECHA);
  • Nonfill kunstgrasvelden;
  • Zorgplicht maatregelen kunstgrasvelden;
  • Warmtewinning en -opslag bij kunstgrasvelden;
  • Watermanagement bij het beheer van sportvelden;
  • Onderhoud van kunstgrasvelden
  • Duurzaam machinegebruik bij aanleg, onderhoud en beheer van sportvelden;
  • Duurzaam / circulair inkopen en aanbesteden;
  • Duurzaamheidslabel voor sportvloeren en de LCA-tool.

Ter informatie. De werkgroep KUNSTgres bestaat uit; Johan ten Cate (gemeente Meppel), Gert-Jan Kieft (ISA Sport), Evert Mandemaker (BAS Sport), Martin Olde Weghuis (Sportinnovator), Matthijs Verhoef (CSC Sport), Gertjan de Vet (De Vet management), Hans Arends (BSNC-bureau), Bastiaan Buster (BSNC-bureau).

Tot slot; we kijken uit naar je komst! Door Corona hebben we er lang op moeten wachten, maar zijn nu vol energie aan de slag om er een boeiende en gezellige dag van te maken.

Meer nieuws