Wijziging Wet gewasbeschermingsmiddelen; BSNC schrijft Tweede Kamer aan

Vrijdag 27 mei heeft de BSNC, via een gezamenlijke brief vanuit NOC*NSF, de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG), het Platform Ondernemende Sportaanbieders (POS) en de KNVB, een brief gestuurd naar de Tweede Kamer. Aanleiding was dat de Tweede Kamer op 1 juni j.l. sprak over de wijziging van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden.

Eind 2020 heeft de rechter het bestaande gebruiksverbod voor gewasbeschermingsmiddelen onverbindend verklaard. Als het wetsvoorstel wordt aanvaard, gaat het gebruiksverbod opnieuw gelden. De BSNC en de andere partners van de Routekaart Verduurzaming Sport hechten hier groot belang aan, vanwege de gezamenlijke ambitie om sportvelden met natuurgras zoveel mogelijk zonder gewasbeschermingsmiddelen te beheren, met behoud van spelkwaliteit. Toepassing van geïntegreerde gewasbescherming (IPM), is daarbij leidend. Dit draagt bij aan een beter milieu en sporters worden niet onnodig blootgesteld aan chemische stoffen. Een gebruiksverbod is daarvoor nodig, anders is er het risico dat terreinbeheerders terugvallen op het gebruik van goedkopere en niet toegelaten gewasbeschermingsmiddelen.

Uitkomst Mulier-onderzoek naar gebruik gewasbeschermingsmiddelen

Overigens is uit onderzoek naar het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, door het Mulier Instituut naar voren gekomen dat er steeds minder gewasbeschermingsmiddelen worden gebruikt. Steeds meer gemeenten beheren grassportvelden zonder gewasbeschermingsmiddelen. In 2021 gebruikt ruim driekwart van de gemeenten geen gewasbeschermingsmiddelen op grassportvelden. In 2020 was dit nog ongeveer de helft. Van de gemeenten die deze middelen nog wel gebruiken, wil bijna 90 procent dit gebruik terugdringen. De samenvatting van het onderzoek lees je hier. Het volledige onderzoeksrapport lees je hier.

Meer nieuws