13/10 Nationale Grasdag over toekomstbestendige (sport)parken

Fieldmanagers, sportveldbeheerders en cultuurtechneuten kunnen zich dit jaar verheugen op een nieuwe editie van de Nationale Grasdag. De inschrijving voor de 18e aflevering op 13 oktober a.s. in het FC Twente-stadion De Grolsch Veste is gestart. Centraal staat de vraag hoe we onze sportparken toekomstbestendig maken.

Sprekers uit onderwijs, consultancy en bedrijfsleven gaan in op belangrijke thema’s als klimaatadaptatie, verduurzaming, multifunctioneel gebruik en maatschappelijk rendement. De BSNC levert eveneens haar bijdrage, in het plenaire programma. Inschrijven kan op: www.nationalegrasdag.nl.

Sportparktransitie
Nationale Grasdag neemt je mee in de sportparktransitie. Hoe deal je met de klimaatopgave, het watermanagement en de veranderende wensen van sporters en verenigingen als het gaat om de inrichting? Speeluren draaien in combinatie met extremere periodes van neerslag en droogte vraagt bijvoorbeeld om weerbare grasvelden en ander onderhoud. Specialisten bespreken de ideale bodemopbouw, toplaag, de scenario’s voor chemievrij beheer en mogelijkheden tot robotisering. En dan gaat het ook nog over de omgeving rondom de velden en de vraag hoe je die omturnt tot een aantrekkelijke blauwe en groene oase vol biodiversiteit, want ook dat is onlosmakelijk verbonden met het (open) sportpark van de toekomst!

Uiteraard hoor en zie je op de dag alles over het gras van FC Twente en blikken we met sportpresentator Kees Jansma vooruit op het WK in Qatar met een hilarische sportquiz.

Nationale Grasdag is dé jaarlijkse studiedag voor eenieder die vakmatig met voetbalgras van doen heeft. Het event bundelt expertise vanuit de advieswereld, het bedrijfsleven en onderwijs en biedt een kennisplatform voor elke sportveldprofessional, of je je nu bezighoudt met onderhoud, beheer of beleid. Het event is een initiatief van Limagrain Advanta, DCM, KYBYS ingenieurs en adviseurs, PLANN ingenieurs, IPC Groene Ruimte, Fertilab en Bras Fijnaart met medewerking van de Branchevereniging Sport en Cultuurtechniek.

Meer nieuws