Warmteopwekking onder kunstgrasvelden; bron van energie

Eric Sarelse van bedrijf SuperSub Sportsystems, onderzoekt hoe je warmte kunt winnen uit sportvelden, terwijl tegelijkertijd het veld wordt gekoeld. Zijn bedrijf ontwierp een installatie en test deze momenteel uit op een sportveld in Amsterdam. In dit filmpje, vertoond op de Vakbeurs Sport op 10 november j.l. in Gorinchem, vertelt hij hier vol enthousiasme over.

Je hebt het vast wel eens meegemaakt: een kunstgrasveld dat ’s zomers erg heet wordt. Dat sport niet altijd even prettig. Daarom ontwikkelde SuperSub Sportsystems een systeem om het veld te koelen. Dat gebeurt met onder het veld aangebrachte slangetjes waar water doorheen stroomt. Het kunstgrasveld koelt af doordat het indirect zijn warmte aan het koudere water afgeeft dat door de slangetjes stroomt. Bij de uitwerking van dit idee bedacht SuperSub om niet alleen te koelen met het nieuwe systeem, maar de warmte in het water op te slaan voor hergebruik. Het kan bijvoorbeeld worden gebruikt om zwembaden en sportparken (deels) te verwarmen.

Eric Sarelse: “Klimaatverandering is mondiaal probleem en wij willen hier graag ons steentje aan bijdragen. Onze droom is dat wij over vijf jaar kunnen zeggen: ja, wij sporten op een energiebron in plaats van dat wij warmte winnen uit een sportveld.”


De route naar verduurzaming van de sport
De Routekaart Verduurzaming Sport wil met de sportsector bijdragen aan de wereldwijde klimaatdoelstellingen. De volgende organisaties werken gezamenlijk aan het realiseren van de missie en ambities van deze Routekaart: NOC*NSF, Vereniging Sport en Gemeenten, Branchevereniging Sport en Cultuurtechniek (BSNC), Platform Ondernemende Sportaanbieders (POS) en het Kenniscentrum Sport en Bewegen.

Missie Routekaart Verduurzaming Sport
Onze missie is om in de sportsector in 2030 een CO2-reductie van 55 procent te realiseren. Het verduurzamen van sportaccommodaties biedt kansen om de sportclubs in Nederland toekomstbestendig te maken.

Meer info: www.duurzamesportsector.nl

Meer nieuws