In Memoriam Joop de Ridder door twee BSNC-leden

Eind 2021 plaatsten wij het bericht van het overlijden van Joop de Ridder, oud-directeur van J. De Ridder BV (tegenwoordig De Ridder Golf, Sport en Groen). Hij is op vrijdag 12 november jl. overleden. In dit artikel staan twee leden van de BSNC, Pleun Lok en Albert Agterberg, stil bij het overlijden van Joop de Ridder, zij halen enkele herinneringen aan hem op.

Pleun Lok: “Tot aan het overlijden van zijn broer Arjan, vormde Joop de Ridder samen met hem de directie van de Ridder. Ze hadden de taken goed verdeeld: Arjan was in hoofdlijnen verantwoordelijk voor de technische zaken en Joop richtte zich vooral op relatiebeheer en acquisitie. En toen ook al stoomde de jonge Arjan op in de richting van de directie van het bedrijf.

De rol van Joop binnen de BSNC was vooral gericht op saamhorigheid, hij wilde het liefst samen ergens voor gaan. Hij was altijd aanwezig op ALV’s en bij andere activiteiten van de branchevereniging, zoals op beurzen. Dit laatste viel vaak goed te combineren wanneer ook zijn opdrachtgevers daar aanwezig waren.

Joop verstond zijn vak; hij was een plezierige persoonlijkheid die we zeker zullen missen.”


Albert Agterberg
kijkt terug op het verleden en de band van Joop de Ridder met de BSNC en met de leden. Hij benoemt een aantal belangrijke en goede eigenschappen van Joop. Hij ziet Joop allereerst als een zorgzame man, hij had veel aandacht voor de mens en de zaken.  “Joop stond bijvoorbeeld vaak op de beurs, dat deed hij dan samen met zijn twee neefjes, de zonen van Joop z’n overleden broer.”

“Joop was daarnaast erg praktisch. Hij bekeek het werk heel praktisch en had daarnaast kwaliteit hoog in het vaandel staan. Wat erg typerend was aan Joop is dat hij een echte verbinder was. Binnen het bedrijf, maar ook met opdrachtgevers. Het klikte altijd goed.”

Eveneens was Joop een gezelligheidsman. “Met de Branchevereniging werden er wel eens vergaderingen gehouden bij mensen thuis. Albert zag Joop dan altijd een beetje als de nachtportier, hij zorgde ervoor dat iedereen veilig thuiskwam. Joop wist ook altijd de sfeer in de groep te krijgen, dankzij hem zat dat vol met gezelligheid.”

En ook had Joop passie voor bepaalde zaken en materiaal. “Joop werkte bijvoorbeeld met een Ford Dexta, dat is een klein trekkertje. Daar was hij helemaal gek op! Op een concours had ‘de Ridder’ eens een hindernis gesponsord. Helemaal in de kleuren van ‘de Ridder’, met hun naam erop. Toen moest er een extra parcours geleverd worden in Amsterdam. Daar stond onze hindernis in, maar ook die van ‘de Ridder’. We liepen samen een rondje op het parcours, maar Joop had geen oog voor de hindernissen, hij vloog direct naar een Dexta die op het parcours stond. Later pas, toen hij middenin de ring stond merkte hij de door hun gesponsorde hindernis op.”

Meer nieuws