KUNSTgres deelsessie: Kwaliteitszorgsysteem 2.0

In deze deelsessie geven Bob Thomassen en Wilko Zuidema van NOC*NSF een toelichting over de ontwikkeling van het nieuwe Kwaliteitszorgsysteem. Het Kwaliteitszorgsysteem geeft invulling aan het voldoen aan de (wettelijke) zorgplicht voor eigenaren van sportaccommodaties, zoals gemeenten, verenigingen en commerciële aanbieders.

Sportaccommodaties dienen bij nieuwbouw en renovatie tenminste te voldoen aan een aantal voorschriften. Deze gaan bijvoorbeeld over sportfunctionaliteit, veiligheid, bespeelbaarheid, uniformiteit en duurzaamheid. Voldoet een sportaccommodatie aan alle voorschriften en zijn de procedures gevolgd, dan wordt de accommodatie vanuit het Kwaliteitszorgsysteem gecertificeerd. Het nieuwe Kwaliteitszorgsysteem maakt de juiste informatie beter en sneller toegankelijk en versnelt het proces tot certificering. Dit draagt bij aan een goede, veilige en toekomstbestendige sportinfrastructuur en daarvan profiteren de sportbranche en natuurlijk ook de sporters die er gebruik van maken.

Meer nieuws