Kunstgrasbranche toont duurzame ambities tijdens BSNC Kunstgras Congres

De kunstgrasmarkt is volop in beweging. Dat is ook wel logisch, want we hebben samen wel een paar uitdagingen te tackelen. Tijdens het zeer drukbezochte congres op 29 januari lieten diverse experts onder leiding van dagvoorzitter Annette van Trigt zien dat ze werken aan oplossingen. En riepen ze op om vooral samen te werken aan verbeteringen en nieuwe, duurzame ontwikkelingen.

Richard Kaper van NOC*NSF nam de deelnemers mee in het intensieve proces om te komen tot een vernieuwd Kwaliteitszorgsysteem. Hij legde uit dat in Nederland de kwaliteit van het aanleggen van sportvloeren en sportaccommodaties al jarenlang van hoog niveau is. Dit is mede te danken aan de samenwerking door sport, gemeenten en markt. Kwalitatief goede en veilige sportvloeren en -accommodaties zijn met name van belang voor de sporters die er dagelijks gebruik van maken. Daarom moeten sportvloeren en -accommodaties na aanleg, ombouw, renovatie of herkeuring voldoen aan een aantal eisen. Deze hebben betrekking op sportfunctionaliteit, veiligheid, bespeelbaarheid, uniformiteit en duurzaamheid. Hoe het nieuwe Kwaliteitszorgsysteem er precies uit gaat zien en wanneer het van kracht wordt, is nog niet bekend.

Normen kunstgrasvelden
Patrick Balemans van de KNVB informeerde de zaal over de normen voor kunstgras voetbalvelden die vernieuwd worden. Hij zoomde in op de geschiedenis van de afgelopen 18 jaar en benadrukte waarom een nieuwe norm noodzakelijk is. Hij ziet vooral ook kansen en mogelijkheden. Zo is er ruimte om innovaties door te voeren, nieuwe en ontbrekende testmethoden te introduceren (bijvoorbeeld als het gaat om slidinggevoeligheid, grip en stabiliteit), doorontwikkeling van testmethoden (onder andere studded foot) en differentiatie in systemen (voor gebruik bij voetbal en multifunctioneel gebruik). Patrick ging ook in op de roep om duidelijkheid. Bijvoorbeeld om wel of niet af te stappen van FIFA, de te hanteren normen, te gebruiken testmethoden en minder keuzes als het gaat om de beschikbare kunstgrassystemen (nu is er een lijst van ruim 1000!). In het proces tot realisatie van de aangepaste normen staan nu nog de aanpassing van de NOC*NSF Sportvloerenlijst, voorloopkeuring, testmethoden en procedure van de Sportvloerenlijst op de planning.

Interactieve sessies
Na het plenaire deel gingen de deelnemers in groepen uiteen in interactieve sessies.

Zo gingen Marcel Bouwmeester (gemeente Utrecht en VSG) en Teun Wouters (Topgrass en voorzitter werkgroep circulariteit BSNC) dieper in op de recycling van kunstgras. Tijdens deze sessie werd duidelijk dat er een gezamenlijke verantwoordelijkheid ligt voor de hele keten en dat men dit samen moet oppakken. Er liggen ook duidelijk kansen, want er zijn zeker mogelijkheden om materialen opnieuw te gebruiken. Feit dat Vink en Tuf Recycling op dit moment geen nieuwe matten innemen, is een punt van zorg. Al lijken er daar oplossingen voor te komen omdat de Kunstgras Alliantie nieuwe plannen maakt en het Deense Re-Match voornemens is om een fabriek te starten waar jaarlijks 80.000 ton aan kunstgrasmatten kan worden verwerkt.

Zorgplicht
Evert Mandemaker (BAS en lid van de werkgroep zorgplicht BSNC) en Ulbert Hofstra (SGS Intron en voorzitter werkgroep zorgplicht BSNC) belichtten het nieuwe Zorgplichtdocument voor de branche dat in voorbereiding is. Ze lichtten toe waarom er een zorgplicht nodig is, waarom we dit als BSNC oppakken, voor wie het bedoeld is en wat er wettelijk en niet-wettelijk geregeld is. Ook gaven ze enkele praktijkvoorbeelden. Duidelijk is dat artikel 13 iedereen die op of in de bodem handelingen verricht en daarmee de bodem kunnen verontreinigen of aantasten, verplicht zijn om dit te voorkomen, de gevolgen te beperken of ongedaan te maken. Ook hierbij is er een aansprakelijkheid voor de hele keten.

Spreiding bouwseizoen
Frenk Stoop (Sekisui Alveo en lid van de commissie kunstgras BSNC) en Theo Verhagen (gemeente ’s-Hertogenbosch en eveneens lid van de commissie kunstgras BSNC) lanceerden de nieuwe BSNC-handleiding over de spreiding van het bouwseizoen van kunstgrasvelden. De kunstgrasmarkt kent de laatste jaren in de zomerstop een enorme piek in het aantal velden dat beheerders moeten renoveren of aanleggen. Dit resulteert in een – in de maanden juli en augustus – zwaar overspannen markt. Als gevolg daarvan halen aannemers opleverdata niet en is de kwaliteit van de velden zeker niet van het hoogste niveau. Reden om te komen met een handleiding. Hierin adviseert de BSNC onder meer om renovaties in het speelseizoen uit te voeren, dus in de maanden april, mei, juni en september en oktober. En keuringsinstituten in het voorseizoen de verplichte gebruikersnorm keuringen te laten uitvoeren.

Pilots non-infill
Tot slot deelden Patrick Balemans (KNVB) en Hans Galgenbeld (gemeente Hellendoorn) hun bevindingen ten aanzien van de inventarisatie van de pilotprojecten van de KNVB met non-infill en deelden ze praktijkervaringen. Het blijkt dat non-fill velden voldoen op basis van de huidige sporttechnische keuringen. De beleving bij het gebruik van de velden verschilt wel. Het doortesten op basis van voortzetting gebruik is vanuit meerdere aspecten de moeite waard. Ook voortzetting van het gebruik van de pilotvelden gedurende een heel seizoen is van belang voor een juiste en volledige beoordeling. Er is een knelpunt ten aanzien van gladheid, met name bij getufte velden. Belangrijk dat dit nog wordt opgelost. Vanuit de op voorhand onderkende risico’s en gemaakte afspraken in relatie tot de pilot is een testperiode van een volledig seizoen het vertrekpunt. Het uitgangspunt voor succes is voor Patrick en Hans heel helder: in alle gevallen een veilig en verantwoord gebruik.

Convenant verantwoorde verwerking kunstgras
Tijdens het afsluitende plenaire deel tekende de branche (aannemers, gemeenten en sportbedrijven, adviseurs en kennisinstellingen en kunstgrasleveranciers) het convenant voor een verantwoorde verwerking kunstgras. Hiermee spreekt men uit om heel nadrukkelijk samen te werken aan een positieve circulaire toekomst. Een mooie eerste stap. De BSNC zoekt de komende maanden ook extern de samenwerking op om deze duurzame ambities met de brede sportbranche te realiseren.

Klik HIER voor het convenant!

Meer weten? Klik hieronder voor de presentaties

Moederpresentatie BSNC Kunstgras Congres 2019

Recycling van kunstgras: hoe nu verder? door Marcel Bouwmeester, gemeente Utrecht/VSG en Teun Wouters, Topgrass/voorzitter werkgroep circulariteit BSNC

Een nieuw Zorgplichtdocument voor de branche door Evert Mandemaker, BAS/werkgroep zorgplicht BSNC en Ulbert Hofstra, SGS Intron/voorzitter werkgroep zorgplicht BSNC

Spreiding bouwseizoen kunstgrasvelden: lancering van de nieuwe BSNC-handleiding door Frenk Stoop, Sekisui Alveo/commissie kunstgras BSNC en Theo Verhagen, gemeente ’s-Hertogenbosch/commissie kunstgras BSNC

Non-infil : inventarisatie pilotprojecten KNVB en ervaringen uit de praktijk door Patrick Balemans, KNVB en Hans Galgenbeld, Gemeente Hellendoorn

 

Meer nieuws

Plaats een reactie