Kom je even buurten op de Vakbeurs Sportaccommodaties 5 maart 2020?

Natuurlijk zijn wij weer aanwezig bij de Vakbeurs Sportaccommodaties op 5 maart a.s.! Dit jaar is ons standnummer 2.5.29

Ook dit jaar worden er weer een aantal interessante lezingen door BSNC-leden gegeven:

Uitvoering geven aan zorgplicht bij kunstgrasveld in de Iepenzaal van 10.30 tot 11.00 uur
Het belang van verantwoord onderhoud en beheer van kunstgrasvelden heeft volop aandacht. Zeker na de rechtelijke uitspraak Enschede over verspreiding infill-materiaal. Voor eigenaren en beheerders is het van belang de maatregelen te treffen die redelijkerwijs kunnen worden getroffen om verontreiniging te voorkomen en gevolgen van eventuele verontreiniging te beperken. In het Zorgplichtdocument dat de BSNC recent met partners heeft opgesteld staan aanbevelingen voor het milieuverantwoord toepassen van materialen bij aanleg, onderhoud en renovatie van kunstgrasvelden. In deze sessie bespreken we onder leiding van Mijke Sluijs met een panel van experts, bestaande uit Mark de Jong, Arie Verhoef, Christianne van der Zouw en Michael Welten, de aanbevelingen en gaan we in gesprek over de praktische toepassing aan de hand van de casus Enschede.

Het toekomstperspectief voor fieldmanagers en greenkeepers door Sjaak Groen en Johan van Apeldoorn in de Iepenzaal van 12.30 tot 13.00 uur
Maatschappelijke, demografische en technologische ontwikkelingen bieden nieuwe perspectieven voor het vak van fieldmanagers en greenkeeper. Steeds minder jongeren zijn echter geïnteresseerd in het vak, dus hoe borgen we nieuwe instroom? Of moeten we het van zij-instromers hebben?

Jongeren hebben andere beelden over werk en arbeidsomstandigheden. Sluiten we daar voldoende op aan? Robotisering is een ontwikkeling waar onze sector ook mee te maken krijgt. Wat betekent dat voor het vak en hoeveel greenkeepers en fieldmanagers hebben we straks nog nodig? Deze en andere vraagstukken komen aan de orde tijdens de sessie. (Alle) antwoorden hebben we nog niet, dus daarover gaan we met de deelnemers in gesprek.

KLIK HIER voor een overzicht van alle lezingen tijdens de Vakbeurs Sportaccommodaties.

Registreer je HIER voor de beurs en je komt automatisch ‘langs’ de pagina waar je je voor de lezingen kunt aanmelden.

 

Meer nieuws