Van de voetbalclub in Wolvega tot het Neptunus Family Stadium in Rotterdam

Eerste acht regiobijeenkomsten chemievrij beheer sportgrasvelden erg geslaagd

In de eerste twee maanden van 2020 hebben acht regiobijeenkomsten over chemievrij sportveldenbeheer plaatsgevonden. In elke provincie kan men kosteloos deelnemen aan deze voorlichtingsbijeenkomsten. De reeks is georganiseerd door de BSNC en CLM, in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Terreinbeheerders, gemeentes, aannemers, beleidsmakers en adviseurs wisselen ervaring uit over een chemievrije aanpak. Zit u nog met vragen? Kom dan in maart naar de bijeenkomsten in Amstelveen, Woudenberg, Beuningen of Zeewolde (graag vooraf aanmelden).

De regiobijeenkomsten hebben een vast programma met wisselende sprekers. Allereerst licht het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat toe hoe de nieuwe wetgeving (met enkele uitzonderingen tot en met 2022) eruit ziet en waarom deze van kracht wordt. Daarna presenteert een sportexpert de Handreiking Pesticidenvrij Sportgrasbeheer. In deze handreiking worden alle mogelijkheden van preventie en chemievrije bestrijding van onkruiden, schimmels en insecten beschreven. Naast maatregelen als beluchting en bemesting worden tijdens deze presentatie ook zaken als het speelschema en de inzet van vrijwilligers besproken.

Na de pauze wordt ingezoomd op het beheer bij de club waar we te gast zijn. Zo vertelde Wim Bekkers hoe er in Schijndel al zo’n 30 jaar chemievrij wordt gewerkt; een aanpak die inmiddels bekend staat als ‘de Schijndelse methode’. FC Wolvega werkt inmiddels twee jaar zonder pesticiden, en is nog wel zoekende naar de aanpak die het beste bij hun velden past. De aanwezige beheerders waren blij hun vragen kwijt te kunnen tijdens de bijeenkomst: “Het was zeer geslaagd en we hebben veel geleerd”, aldus Tonnie de Vries

Het wagenpark van de beheerders van Koninklijke DC & FC Utile Dulci (Overijssel).
Het wagenpark van de beheerders van Koninklijke DC & FC Utile Dulci (Overijssel).

Bijeenkomsten in maart
Wil jij ook tips en adviezen krijgen of heb je specifieke vragen hoe je chemievrij beheer kunt toepassen op sportgrasvelden? Kom dan naar één van de vier bijeenkomsten in maart! Klik hier voor meer informatie of om je aan te melden.

Vanaf medio januari 2020 tot en met eind maart organiseren de BSNC en CLM 12 regiobijeenkomsten, in samenwerking met de partners Cumela, NOC*NSF, KNVB, VHG en VSG. Deze bijeenkomsten zijn financieel mogelijk gemaakt door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Vewin, UvW en NOC*NSF.De bijeenkomsten zijn bedoeld om (vrijwillige) beheerders, aannemers, sportverenigingen, beleidsmakers, adviseurs en experts te ondersteunen bij de omschakeling van professioneel gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op sportgrasvelden naar chemievrij beheer.

Meer nieuws

X