Herhaalde oproep; leden gezocht voor commissie Kunstgras!

Misschien heb je de oproep in de vorige BSNC-nieuwsbrief gemist; we zoeken leden voor de nieuw op te richten commissie Kunstgras. Zie ook het artikel Commissies Gras en Kunstgras (opnieuw) in het leven geroepen! in de vorige nieuwsbrief daarover. Ben jij geïnteresseerd in, en betrokken bij ontwikkelingen op het vlak van advisering, engineering, realisatie, levering en onderhoud van kunstgrasgrassportvelden? Lees dan verder en meld je aan, als je een bijdrage wilt leveren.

Ben jij geïnteresseerd in, en betrokken bij ontwikkelingen op het vlak van advisering, engineering, realisatie, levering en onderhoud van kunstgrassportvelden? Neem je graag initiatieven die bijdragen aan veilige, duurzame, betaalbare grassportvelden waar iedereen veilig en met plezier op kan sporten en bewegen? Vind je het belangrijk dat BSNC-leden met elkaar en met andere belanghebbenden kennis ontwikkelen en uitwisselen op dit vlak? Dan vind je het vast leuk en zie je ook meerwaarde voor jezelf om lid te worden van de BSNC-commissie Kunstgras! Via een mail aan info@bsnc.nl kun je jouw belangstelling kenbaar maken.

De commissie Kunstgras valt hiërarchisch onder het verenigingsbestuur. Binnen het bestuur is er een portefeuille kunstgras waarvoor een bestuurslid het aanspreekpunt is.

Samenstelling en werkwijze BSNC-commissie Kunstgras

Vanuit iedere bloedgroep (aannemers, leveranciers/producenten, adviesbureaus/kennisinstellingen en gemeenten/sportbedrijven), kunnen maximaal twee leden lid zijn van de commissie. De commissie bestaat uit maximaal acht leden en de voorzitter. Deelname aan de commissie Kunstgras is op basis van kennis en ervaring. Commissieleden zitten zonder last of ruggespraak in de commissie. De commissie Kunstgras komt minimaal zes keer per jaar bij elkaar, waarvan minimaal drie keer fysiek.

De leden van de commissie Kunstgras worden voor een periode van drie jaar benoemd. Na de periode van drie jaar kunnen commissieleden voor maximaal een nieuwe periode van drie jaar worden herbenoemd. De commissie Kunstgras fungeert als opdrachtgever voor werkgroepen. De afstemming tussen de commissie en een werkgroep is georganiseerd doordat minimaal één commissielid deelneemt aan een werkgroep.

Meld je aan

Heb je belangstelling voor deze commissie, stuur dan uiterlijk 21 april een mail naar info@bsnc.nl. Nadat bekend is wie er lid willen worden van de commissie Kunstgras, neemt het verenigingsbestuur een besluit over de definitieve samenstelling. Voor meer informatie over de commissie Kunstgras, kun je contact opnemen met verenigingsmanager Hans Arends (06-21649594, h.arends@bsnc.nl).

Meer nieuws