Commissies Gras en Kunstgras (opnieuw) in het leven geroepen!

In de ledenvergadering van 15 november 2022 is door het verenigingsbestuur voorgesteld met een commissiestructuur en werkgroepen te gaan werken. De BSNC-leden hebben hiermee ingestemd. Tijdens de bestuursvergadering van 13 maart 2023 heeft het verenigingsbestuur besloten dat er een commissie Gras en een commissie Kunstgras gevormd gaan worden. Wil jij hier een rol in spelen, lees dan de volgende twee artikelen in deze nieuwbrief!

Niet uitgesloten is dat er op termijn meerdere commissies komen. De commissies Gras en Kunstgras zijn zogenaamde thematische commissies. Er komt ook een commissie Onderzoek, die een andere rol vervult binnen de BSNC structuur en de opvolger wordt van de Toetsingscommissie.

De herintroductie van commissies maakt een betere focus mogelijk op vraagstukken die op de branche afkomen, uitdagingen waar de BSNC voor staat en nodigt leden meer uit een actieve rol te pakken die het beste aansluit bij hun kennis en expertise.

Rol en verantwoordelijkheid

De commissies Gras en Kunstgras;

  • Brengen actuele ontwikkelingen op het vlak van advisering, engineering, realisatie, levering en onderhoud in beeld;
  • Nemen initiatieven die bijdragen aan veilige, duurzame, betaalbare sportvelden waar iedereen veilig en met plezier op kan sporten en bewegen;
  • Nemen initiatieven voor ontwikkeling en uitwisseling van kennis op dit vlak.

Leidend voor de initiatieven van de commissies is een grote gebruikerstevredenheid van sportvelden; velden die voldoen aan de sport-specifieke normen en voldoen aan de criteria voor duurzaamheid.

Taken

De commissies Gras en Kunstgras;

  • Nemen initiatieven om thematische ontmoetingen (events) te organiseren en projecten en onderzoeken uit te voeren of werkgroepen in te stellen;
  • Nemen besluiten over de samenstelling van een werkgroep;
  • Bewaken en coördineren de werkzaamheden die in de werkgroepen plaatsvinden;
  • Leggen en onderhouden contacten met externe partijen die op hetzelfde vlak actief zijn;
  • Stellen jaarlijks een actieplan op, inclusief benodigd budget;
  • Stemmen af met het verenigingsbestuur en andere BSNC-commissies;
  • Dragen bij aan de positionering van de BSNC als kennisinstituut en belangenbehartiger van de branche.

 

Meer nieuws