De commissie Gras; iets voor jou?

Ben jij geïnteresseerd in, en betrokken bij ontwikkelingen op het vlak van advisering, engineering, realisatie, levering en onderhoud van grassportvelden? Neem je graag initiatieven die bijdragen aan veilige, duurzame, betaalbare grassportvelden waar iedereen veilig en met plezier op kan sporten en bewegen? Vind je het belangrijk dat BSNC-leden met elkaar en met andere belanghebbenden kennis ontwikkelen en uitwisselen op dit vlak? Dan vind je het misschien wel leuk en zie je ook meerwaarde voor jezelf om lid te worden van de BSNC-commissie Gras! Via een mail aan info@bsnc.nl kun je jouw belangstelling kenbaar maken.

De commissie Gras valt hiërarchisch onder het verenigingsbestuur. Binnen het bestuur is er een portefeuille Gras waarvoor een bestuurslid het aanspreekpunt is.

Samenstelling en werkwijze BSNC-commissie Gras

Vanuit iedere bloedgroep (aannemers, leveranciers/producenten, adviesbureaus/kennisinstellingen en gemeenten/sportbedrijven), kunnen maximaal twee leden lid zijn van de commissie. De commissie bestaat uit maximaal acht leden en de voorzitter. Deelname aan de commissie Gras is op basis van kennis en ervaring. Commissieleden zitten zonder last of ruggenprik in de commissie. De commissie Gras komt minimaal zes keer per jaar bij elkaar, waarvan minimaal drie keer fysiek.

De leden van de commissie Gras worden voor een periode van drie jaar benoemd. Na de periode van drie jaar kunnen commissieleden voor maximaal een nieuwe periode van drie jaar worden herbenoemd. De commissie Gras fungeert als opdrachtgever voor werkgroepen. De afstemming tussen de commissie en een werkgroep is georganiseerd doordat minimaal één commissielid deelneemt aan een werkgroep.

Meld je aan

Heb je belangstelling voor deze commissie, stuur dan uiterlijk 21 april een mail naar info@bsnc.nl. Nadat bekend is wie er lid willen worden van de commissie Gras, neemt het verenigingsbestuur een besluit over de definitieve samenstelling. Als je graag meer informatie wilt over de commissie Gras, kun je contact opnemen met verenigingsmanager Hans Arends (06-21649594, h.arends@bsnc.nl).

Meer nieuws

X