Bureau BSNC: spin in het web van de branchevereniging

Ze vormen het kloppend hart en het gezicht van de branchevereniging. Directeur Ben Moonen, officemanager Janine Reedijk en en PR-vrouw Fridy Latijnhouwers geven samen invulling aan het Bureau BSNC. Het drietal leidt alle dagelijkse zaken op financieel, administratief, organisatorisch en communicatief gebied in goede banen. Een geoliede machine die kan lezen en schrijven met elkaar. “We hebben aan een half woord genoeg. Dat is heerlijk werken”, aldus Janine.

Janine werkt inmiddels alweer tweeënhalfjaar bij de BSNC en is het gezicht van de vereniging voor leden en andere relaties. “Met heel veel plezier. De afwisseling binnen mijn werk is groot. Enerzijds faciliteer ik samen met Ben en Fridy initiatieven van leden, werkgroepen, commissies en platforms. Anderzijds zorg ik voor verbinding door de uitvoering van branche-brede evenementen en projecten. In de praktijk betekent dat het voorbereiden van bestuurs- en ledenvergaderingen en bijeenkomsten van de BSNC, praktische ondersteuning bieden aan de verschillende commissies, werkgroepen en platforms tot het verzorgen van de administratie, het debiteuren- en crediteurenbeheer en het maken van de digitale nieuwsbrieven en verversen van de website met nieuwe berichten. En natuurlijk het onderhouden van de contacten met de ruim honderd leden van onze branchevereniging. Bestaande uit aannemers, gemeenten en sportbedrijven, adviesbureaus en leveranciers.”

Uitdaging
De organisatie van en deelname aan evenementen is elke keer weer een uitdaging voor het bureau van BSNC. Janine: “Zo organiseren we elk jaar studiedagen, Platformdagen en andere bijeenkomsten om kennis te delen. Hier ontmoeten de mensen uit de branche elkaar. Eens in de twee jaar organiseren we ook de landelijke Open Dag Fieldmanagement om jong talent te interesseren voor het vak. Regelmatig nemen we ook deel aan evenementen van anderen, zoals de Dag van de Sportaccommodaties. Een evenement dat ook voorbereiding vraagt: met het inrichten en bemannen van de stand en informeren van de bezoekers en het ontvangen van onze leden. En: zorgen voor een soepel verloop van het lezingenprogramma en de uitreiking van de eerste Innovatieprijs Sportaccommodaties. Intensieve, boeiende dagen waar je veel energie van krijgt en die veel voldoening geven. De bijeenkomsten met en voor onze leden zijn voor ons de krenten in de pap.”

Het voorbereiden, ondersteunen en begeleiden van de bestuurs- en ledenvergaderingen en bijeenkomsten van commissies en werkgroepen is in goede handen van Janine. “Het is belangrijk om de stukken op tijd aan te leveren, een locatie te regelen en te zorgen voor een hapje en een drankje. Tijdens de vergaderingen ben ik actief als notulist en na afloop maak ik een samenvatting van wat er besproken en besloten is”, legt ze uit. “Samen met Ben en Fridy faciliteren we met een beperkt aantal beschikbare uren het werk van onze leden en vrijwilligers. Samen staan we ervoor om de missie van de branchevereniging waar te maken: het ruimte geven aan Sport en Bewegen. Dit is wat wij beogen. Dat doet de BSNC door regelmatig bijeenkomsten en congressen te organiseren en door op te treden als gesprekspartner naar overheden, sportbonden en andere instellingen. De BSNC wil actief nieuwe ontwikkelingen initiëren en stimuleren, onder meer door het (laten) uitvoeren van onderzoek en het bevorderen van normering en certificering van buitensportvloeren en -terreinen.”

Professionalisering
De BSNC groeit de laatste jaren steeds meer uit tot een professionele, gestructureerde organisatie. “Het is een uitdaging om daar nog meer handen en voeten aan te geven. Daar gaan we samen met onze leden voor. De branchevereniging is gewoon een heel ondernemende club. Dat zorgt voor mij en de andere medewerkers van het Bureau BSNC voor een inspirerende werkomgeving.”

Meer nieuws

Plaats een reactie