BSNC en Plantum overhandigen rapport aan Kamercommissie

De meerwaarde van natuurgras voor de omgeving

BSNC en Plantum hebben samen onderzoek gedaan naar de meerwaarde van natuurgras op het vlak van klimaat, gezondheid en duurzaamheid. Op Duurzame Dinsdag 5 september bood een delegatie van beide organisaties het onderzoeksrapport aan Stientje van Veldhoven, voorzitter van de Kamercommissie Milieu en Infrastructuur.

In Nederland zijn met name in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw duizenden natuurgrassportvelden gerealiseerd. Dat gebeurde op basis van cultuurtechnische uitgangspunten én op relatief goedkope wijze. Door het grote aantal velden werken ook nu nog verenigingen het wedstrijdprogramma op de zaterdag en zondag in een relatief kort tijdsbestek af.

Door bezuinigingen op het onderhoud, het ontbreken van minimumeisen en normen én het ontbreken van de bereidheid om voldoende financiële middelen vrij te maken voor de aanleg of renovatie van natuurgrasvelden, laat de kwaliteit van de velden soms te wensen over. Terwijl de meerwaarde van natuurgrasvelden er zeker is.

De aspecten waarop natuurgras een positief effect heeft spelen het sterkst in de stedelijke omgeving, precies daar waar de meeste kunstgrasvelden zijn aangelegd. Daarom zou speciaal in de steden goed moeten worden nagedacht of de grotere bedrijfszekerheid van kunstgras wel opweegt tegen alle voordelen die natuurgras heeft.

Natuurgras levert een aantoonbare meerwaarde aan de beleving van de omgeving, ook buiten de tijd dat het veld wordt bespeeld, wat uiteindelijk het grootste deel van de tijd is. Dit in tegenstelling tot kunstgrasvelden, die alleen waarde voor de maatschappij hebben gedurende de tijd dat ze worden bespeeld.

Meer weten?
Lees het onderzoek Meerwaarde natuurgrasvelden voor de leefomgeving op: www.bsnc.nl. Niet-leden kunnen dit onderzoek HIER bestellen voor €29,50.  Leden kunnen het gratis downloaden vanaf het besloten deel van de website.

Meer nieuws

Plaats een reactie