Commissie Studie en Scholing: een leven lang leren

Eén belangrijk doel van de BSNC is het in standhouden en bevorderen van kennis en kunde op het gebied van sport en cultuurtechniek. De branchevereniging nam daarom in 2005 het initiatief voor de ontwikkeling van de Doorlopende Leerlijn Sportveldenbeheer. De BSNC-Commissie Studie en Scholing bewaakt de kwaliteit van de opleidingen uit deze leerlijn en de relevantie ervan in de praktijk. Ook neemt zij initiatieven die bijdragen aan kennis en scholing. 

Doel van de doorlopende leerlijn is het stimuleren van BSNC-leden om zich tijdens hun loopbaan te blijven scholen. Een leven lang leren dus. De branchevereniging werkt hiervoor samen met HAS Kennistransfer, IPC Groene Ruimte en Helicon Opleidingen. BSNC biedt behalve de leerlijn ook studiedagen aan over specifieke vakinhoudelijke onderwerpen. “De doorlopende leerlijn bestaat uit een reeks van opleidingen en modules: van MBO1-niveau tot en met HBO+-niveau. Hiermee kan iedere werknemer op zijn of haar niveau werken aan de eigen vakkennis”, zegt René Verhoeven, commissievoorzitter en in het dagelijkse leven werkzaam als salesmanager Nederland en België voor Barenbrug Holland bv. “De betrokkenheid van de HAS, IPC en Helicon staat garant voor een hoge kwaliteit van het onderwijsaanbod.”

Brainstormen
De doorlopende leerlijn staat standaard op de agenda tijdens de vergaderingen van de Commissie Studie en Scholing. Het decor hiervoor is drie keer per jaar het BSNC-kantoor in Houten. René: “Daarnaast brainstormen we over de invulling van evenementen als de Open Dag Fieldmanagement voor leerlingen van groene scholen en de studie- en praktijkdagen van de BSNC. De afgelopen jaren ging het bijvoorbeeld over de keuze van verenigingen voor gras of kunstgras, de speelcapaciteit van de velden versus de behoefte en lessen uit de landbouw. Tijdens de Praktijkdag in 2016 stond het duurzaam gebruik van water in de breedste zin van het woord centraal. Bijvoorbeeld bij het beregenen, bevloeien en bekoelen van de velden. In 2015 spraken we over het chemievrij beheer van sportaccommodaties. Toen al een veelbesproken onderwerp.”

René vervolgt: “Het is boeiend om met de commissieleden Theo van Rossenberg (Jos Scholman), Peter Laan (DCM), André Wolbrink (GreenFields bv), Kaj Faber (gemeente Marum) en BSNC-directeur Ben Moonen van gedachten te wisselen. Allemaal enthousiaste en gedreven vakmensen, die zich met veel plezier inzetten voor de leden van de branchevereniging.”

Stuurgroep
René maakt samen met Ben namens de BSNC deel uit van een stuurgroep. “Die opereert in feite ‘boven’ de commissie en buigt zich ook over studie en scholing. In de stuurgroep delen we kennis met vertegenwoordigers van HAS, IPC en Helicon. We houden kritisch het aanbod en de kwaliteit van de opleidingen op de groene scholen tegen het licht. En discussiëren en analyseren over waar behoefte aan bestaat, of de oefenstof nog actueel is en of deze om aanpassingen vraagt.”

 Duurzaam beheer staat bij BSNC, HAS, IPC en Helicon hoog in het vaandel. Reden genoeg voor de branchevereniging en de onderwijsinstellingen om unieke opleidingstrajecten te ontwikkelen voor medewerkers en managers van sportaccommodaties. De doorlopende leerlijn sportveldenbeheer kent de volgende opleidingen: MBO niveau 1 assistent-groundsman (Helicon), assistent-terreinmeester (IPC), terreinmeester sportvelden (IPC Groene Ruimte), assistent-beheerder sportvelden (IPC Groene Ruimte), Expert Natuurgras (HAS KennisTransfer) en ‘cursus Vitaliteit en Kwaliteit van de grasmat’ (HAS KennisTransfer). René: “De opleidingen zijn praktijkgericht en direct toepasbaar. De uitwisseling van kennis en vaardigheden en het contact met vakgenoten geven hier meerwaarde aan. Leden van de BSNC kunnen tegen een gereduceerd tarief deelnemen aan de opleidingen.”

Studenten
René en zijn collega’s in de Commissie Studie en Scholing hoeven zich niet te vervelen. Aan onderwerpen geen gebrek. “Zo gaan we het functioneren van onze eigen commissie onder de loep nemen. Ook de thema’s en inhoud van het programma van de eerstvolgende studiedagen staan op de agenda”, geeft René aan. “De Doorlopende Leerlijn Sportvelden is behalve voor BSNC-leden tevens bedoeld voor studenten via het MBO-keuzedeel. Die willen we graag enthousiast maken voor een toekomst in de wereld van de buitensportaccommodaties. De manier waarop we dat gaan doen, is een mooie uitdaging voor ons. Dat geldt eveneens voor de vraag hoe wij in onze branche digitale technieken kunnen toepassen uit de precisielandbouw, zoals het gebruik van gps.”

“Leuk om te vermelden is dat BSNC onlangs een convenant sloot met de tennisbond KNLTB”, gaat René verder. “Het gaat hierbij over het geven van opleidingen en cursussen op het gebied van het beheer van tennisaccommodaties. We zijn overigens nog op zoek naar uitbreiding van de commissie. Met sparringpartners voor de huidige leden om gezamenlijk de behoeften te peilen in de markt van het HBO, IPC en Helicon. Extra mankracht is zeker welkom. Dan zijn we als commissie nog beter in staat om onze taken uit te voeren.”

HBO
André Wolbrink, projectmanager bij GreenFields, heeft als commissielid speciale aandacht voor het onderwijsniveau en opleidingen-aanbod van het HBO (HAS) en het MBO (IPC). “Als gastdocent bij de HAS en IPC geef ik daarnaast lessen over cultuurtechniek en grondwerken”, vertelt André. “Ik houd ook in de gaten wat er op het gebied van de opleidingen gebeurt op de internationale Hogeschool Van Hall Larenstein in Velp. Veel werknemers in onze branche van sport- en cultuurtechniek komen van die onderwijsinstelling vandaan.”

André -mede-oprichter van de BSNC in 2002- benadrukt dat het onderwijsaanbod op de HAS in ’s-Hertogenbosch goed verzorgd is. “Daar heb ik weinig omkijken naar. Het niveau van de opleidingen die vallen onder de Doorlopende Leerlijn Sportvelden is goed en de oefenstof nog steeds actueel. Ik houd wel geregeld de vinger aan de pols en controleer hoe de stand van zaken is. Dat deed ik eerst met voormalig commissielid Erwin van DCM, die namens de commissie ook het HBO-onderwijs in zijn portefeuille had. Nu hij naar het buitenland vertrokken is, ga ik waarschijnlijk met zijn opvolger Peter Laan samenwerken. Daar moeten we ons in de komende vergadering nog over buigen”, aldus André. “Ik doe het commissiewerk inmiddels al zes jaar met veel plezier. Waarbij ik me wel zorgen maak om de afnemende kennis bij met name gemeenten over het beheer van sportaccommodaties. Vaak besteden ze projecten uit, wat het eindresultaat niet altijd ten goede komt. Het is voor ons als commissieleden een mooie uitdaging om hier werk van te maken.”

Klik HIER voor meer informatie over de lezing ‘Keuzedeel MBO: onderhoud sportvelden en golfbanen’ die tijdens de Dag van de Sportaccommodaties wordt gehouden.

 

 

 

 

Meer nieuws

Plaats een reactie