Day

november 24, 2022
Collega gezocht
De BSNC is een van de ondertekenaars van de Routekaart Verduurzaming Sport en partner voor de uitvoering, door onder andere deelname aan de Routekaartraad, verschillende Actiegroepen en de werkgroep Communicatie. Daarnaast is de BSNC lid van de stuurgroep Routekaart Verduurzaming Sport. Voor de uitbreiding van ons team zoeken wij een communicatieadviseur met de specialisatie: Duurzaamheid....
Lees verder
Collega gezocht
Het BSNC-bureau zoekt versterking! De komende jaren geven we hoge prioriteit aan het thema Duurzaamheid. Gesteund door een subsidie van het ministerie van VWS, kunnen we extra inzetten om alle relevante marktpartijen te informeren en inspireren om samen bij te dragen aan het behalen van de doelstellingen van de Routekaart Verduurzaming Sport. Lees voor meer...
Lees verder
‘Delen is het nieuwe vermenigvuldigen’. Dit willen we tijdens conGRAS 2023 in de praktijk brengen door geslaagde, inspirerende, vernieuwende lokale projecten de gelegenheid te geven om zich te presenteren. Jouw project hoeft echt niet aan àlle genoemde elementen te voldoen. Heb je een project gerealiseerd op het gebied van de aanleg, het onderhoud en/of het...
Lees verder
Tijdens conGRAS is een van de hoofdonderwerpen: de kwaliteitsverbetering van grasvoetbalvelden in het amateurvoetbal. Patrick Balemans en Frederike Zwenk / Daphne van Dijk van de KNVB verzorgen de inleiding. Zij zijn nauw betrokken bij het proces van kwaliteitsverbetering van grasvoetbalvelden in het betaald voetbal. Tijdens hun inleiding gaan zij hierop in, met de nadruk op...
Lees verder
X