conGRAS plenair: Kunnen we de kwaliteit van grasvoetbalvelden verbeteren?

Tijdens conGRAS is een van de hoofdonderwerpen: de kwaliteitsverbetering van grasvoetbalvelden in het amateurvoetbal. Patrick Balemans en Frederike Zwenk / Daphne van Dijk van de KNVB verzorgen de inleiding. Zij zijn nauw betrokken bij het proces van kwaliteitsverbetering van grasvoetbalvelden in het betaald voetbal. Tijdens hun inleiding gaan zij hierop in, met de nadruk op de inzichten die worden opgedaan en welke kansen dat biedt voor het amateurvoetbal.

In het betaald voetbal is een transitie gaande van kunstgras naar grasvoetbalvelden. Deze transitie is ingezet vanwege de roep van spelers naar één en dezelfde ondergrond voor velden in de Eredivisie.  Velden kunnen echter wel dezelfde toplaag (gras) hebben, maar ook dan kunnen de speeleigenschappen enorm verschillen. Bijvoorbeeld het verschil in balstuit tussen harde of zachtere velden of verschillen in de hoogte waarop de velden zijn gemaaid, waardoor de bal minder snel rolt en het spel minder technisch wordt.

Innovatieplatform

Om een eerlijke competitie aan te kunnen bieden is er een norm ontwikkeld voor grasvoetbalvelden, waar de velden in het betaald voetbal (op dit moment alleen nog de velden in de Eredivisie) aan moeten voldoen. Om clubs te faciliteren om de norm makkelijker te kunnen behalen maar ook om het kennisniveau van fieldmanagers/clubs te verhogen heeft de KNVB een innovatieplatform opgericht. Via dit platform worden kennisbijeenkomsten georganiseerd. Tevens kan via dit innovatieplatform eenvoudig worden ingespeeld op de behoeften van de clubs. Om velden te kunnen monitoren wordt in samenspraak met het bedrijfsleven monitoringsapparatuur ontwikkeld. Is dit monitoringsapparatuur die ook gebruikt kan worden in het amateurvoetbal door gemeenten, adviesbureaus, aannemers of gemeenten?

De ambitie van de KNVB is om de kennis en ervaring die wordt opgedaan in het betaald voetbal te gebruiken om ook in het amateurvoetbal de kwaliteit van grasvoetbalvelden te verbeteren, want kwalitatief hoogwaardige velden kunnen leiden tot kostenbesparingen. Door goede monitoring kan er meer preventief/proactief gewerkt worden waardoor er nog beter aangesloten kan worden op doelstellingen van de overheid (afschaffing gewasbeschermingsmiddelen) zonder verlies van kwaliteit. Ook kan het bijdragen aan de doelstellingen van waterkwaliteit, waterkwantiteit, etc. Daarom is de KNVB voorstander van nog meer kennisdeling.

In hun presentatie gaan de inleiders in op:

  • De opgedane ervaringen, kennis en inzichten vanuit het betaald voetbal.
  • Welke inzichten toepasbaar zijn voor amateurvelden.
  • Hoe ze de vertaling naar de amateurvelden zien.

 

Inschrijven voor conGRAS

Deelname voor BSNC-leden is gratis. Niet leden betalen € 225,00.  Schrijf je nu in. Je hoeft je niet aan te melden voor een deelsessie. Op de dag zelf maak je de keuze aan welke deelsessies je wilt deelnemen.

Meer informatie over conGRAS vind je via deze link.

Frederike Zwenk (KNVB)
Daphne van Dijk (KNVB)
Patrick Balemans (KNVB)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meer nieuws