Day

oktober 21, 2020
Tijdens het Algemeen Overleg Leefomgeving, eerder dit jaar, is de vraag gesteld of de Zorgplicht ook van toepassing is op andere natuurlijke infillmaterialen dan bijvoorbeeld kurk. Dit is beschreven in het Zorgplicht document. Omdat hier toch vragen over komen, heeft de werkgroep Zorgplicht besloten deze vraag ook op te nemen in de Q&A: Q11. Geldt de...
Lees verder
In de vorige BSNC-nieuwsbrief is het ledenontbijt over de Europese ontwikkelingen microplastics aangekondigd. Door de aangescherpte maatregelen vanwege COVID-19 kunnen we op 11 november geen ledenontbijt organiseren. Het onderwerp is echter te belangrijk om het gesprek met elkaar daarover uit te stellen. Daarom onderzoeken we of een online debat mogelijk is. Zodra we hierover meer...
Lees verder
In de reeks van vier webinars vindt op dinsdag 27 oktober van 10.00 tot 11.30 uur het tweede webinar plaats. Centraal staat dan het gebruik van infill op kunstgrassportvelden en het voorkomen dat infill in het milieu terecht komt. Aan bod komen de internationale en landelijke wet- en regelgeving waar we nu en in de...
Lees verder
Agenda
Tijdens de afgelopen Algemene (digitale) Ledenvergadering van 9 oktober jl. heeft het bestuur aan de leden de aangepaste statuten en reglementen voorgelegd, ter besluitvorming. Diezelfde statuten schrijven voor dat voor een besluit in ieder geval twee/derde van het aantal uit te brengen stemmen aanwezig moet zijn, ter vergadering. Al dan niet met volmachten om te...
Lees verder

Twitter

X