Day

januari 10, 2019
Green Deal sportvelden
Frank van der Peet In verband met persoonlijke afwegingen heeft Frank van der Peet, onze huidige voorzitter, besloten om zijn termijn niet af te ronden. Het hoofdbestuur bereidt zich daarop voor en is voornemens om in het voorjaar 2019 aan de ledenvergadering een voorstel te doen voor een nieuwe voorzitter die tegen een vergoeding voor […]
Lees verder
Overleg Op 19 december jl. heeft overleg plaatsgevonden met de Ministeries van Infrastructuur & Waterstaat  en Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Vanuit BSNC was Ben Moonen aanwezig en namens het Platform Aannemers en kunstgrasleveranciers Edward van der Meijden. Onderwerp van gesprek was het initiatief om in een convenant afspraken te maken over de verwerking van kunstgrasmatten, […]
Lees verder