Day

december 8, 2015
‘Stofkapjes niet langer nodig tijdens instrooien zand’ Het vochtig maken van instrooizand is een effectieve maatregel om de concentratie respirabel stof drastisch te verlagen. Dat is de belangrijkste conclusie van een onderzoek dat Kempeneers Milieu en Management uitvoerde in opdracht van de BSNC naar de veiligheid van werken bij de aanleg van kunstgrasvelden. Als werkgevers...
Lees verder

Twitter

X