Zorgplichtdocument nu ook op www.allesoversport.nl

Het Zorgplichtdocument en het factsheet staan vanaf deze week op de themapagina ‘Duurzame sportvelden’. Via deze pagina publiceert Kenniscentrum Sport en Bewegen de belangrijkste informatie voor veldbeheerders voor zowel sportvelden met natuurgras als de kunstgrasvelden. De themapagina is onderdeel van de pagina ‘Duurzame sportsector’.  Hierop staat relevante en praktische informatie voor gemeenten, verenigingen en ondernemers over de Routekaart Verduurzaming Sport. Deze heeft drie subdoelen met daaraan gekoppelde werkgroepen: CO2-reductie, Circulariteit en Milieuvriendelijk veldbeheer.

De BSNC neemt deel aan deze werkgroepen en voorzitter Edward van der Geest is lid van de landelijke stuurgroep. Hiermee draagt de BSNC haar steentje bij aan de Routekaart en kunnen we ook de aandacht vestigen op onze ambities; het onderhoud en beheer van sportvelden verduurzamen door onder andere recycling van kunstgrasvelden, het voorkomen van verspreiding van infill-materialen op kunstgrasvelden in het milieu en het chemievrij beheren van sportvelden.