Europese ‘microplastics-discussie’ nadert climax

Het ziet er naar uit dat er dit najaar Europese besluitvorming plaatsvindt over het gebruik van (niet-natuurlijke) infill-materialen in kunstgras.

Een beetje historie

Ooit is de ‘microplastics-discussie’ begonnen met de behoefte vanuit Europa om de toegevoegde microplastics in cosmetica te verbieden. Dit bleek juridisch lastig, waardoor er uiteindelijk gekozen is voor een bredere discussie over microplastics, met een korrelgrootte van minder dan 5mm. Daarmee kwam ook ineens (niet-natuurlijke) infill in kunstgras in beeld en werd de discussie vele malen complexer voor de European Chemical Agency (ECHA). Dit leidde tot een behoorlijke vertraging in de besluitvorming.

Naar besluitvorming

Er zijn twee Europese adviesorganen, het Risk Assessment Committee (RAC) en het Social Economic Analyses Committee) (SEAC) die ECHA, adviseren. ECHA op haar beurt adviseert vervolgens weer ‘Brussel’. Het RAC heeft inmiddels een advies uitgebracht en opteert voor een verbod op synthetische infill-korrels op termijn (over een jaar of 6). Het SEAC dubt nog en doet waarschijnlijk in september 2020 een uitspraak

Standpunt BSNC, VSG en ESTC

De BSNC heeft samen met VSG en ESTC tijdens de geldende inspraakperiode een reactie gegeven. Vanuit de branche zetten wij vol in op innovatie en het aanbieden van alternatieven zoals natuurlijke infillmaterialen en non-fill. Deze zijn echter nog volop in ontwikkeling en kunnen nog niet op grote schaal worden ingezet als volwaardig alternatief voor kunstgras met synthetische infill. Daarom pleiten wij voor een optie, waarbij -onder strikte voorwaarden- voor infill voorlopig een uitzondering wordt toegestaan. Bijvoorbeeld door de hoeveelheid verspreiding in het milieu strikt te limiteren (dus in lijn met/ aanvullend op de zorgplicht-maatregelen).

Elke lidstaat gaat, met het advies van ECHA in de hand, haar eigen afweging maken. Afgesproken is dat dan de BSNC ook zal aanschuiven bij het overleg met de ministeries.

Meer nieuws