BSNC ondersteunt onderzoek gemeente Amsterdam naar onderhoud kunstgras

Het BSNC-bestuur heeft, op advies van de Toetsingscommissie, het onderzoeksvoorstel ‘Borstelen versus raken (kriebel-, wiedeggen) op voetbal kunstgrasvelden’ gehonoreerd. Het Ingenieursbureau Gemeente Amsterdam (vertegenwoordigd door Gerrit de Koe) en de directie Sport & Bos (vertegenwoordigd door Rob Alberts) zijn de initiatiefnemers van dit onderzoek. Aanleiding is de excessieve slijtage van kunstgrasvelden en vorming van microslijpsel in kunstgrasvelden die regelmatig voorkomt op de velden in Amsterdam.

De BSNC levert een financiële bijdrage en neemt deel aan de nog te vormen stuurgroep. Gerrit de Koe benadert de platformvoorzitters om het onderzoek kort toe te lichten en te bespreken hoe tot een vertegenwoordiging vanuit de afzonderlijke platforms te komen.