Vragen over Renovatie kunstgras?

We krijgen veel signalen waaruit blijkt dat in de markt nog veel vragen leven op het vlak van renovatie van kunstgrasvelden. In 2012 deed de BSNC al uitgebreid onderzoek naar aandachtspunten bij renovatie en verwijdering van kunstgrasvelden. Het onderzoeksrapport beschrijft de van toepassing zijnde (milieu)wet- en regelgeving en de milieuhygiënische aspecten die daarbij spelen. De auteurs geven per stap in het proces aan welke handelingen, toetsingen, onderzoeken etc. nodig zijn. Met behulp van dit onderzoek moet u verzekerd zijn dat u aan de betreffende wet- en regelgeving voldoet. Verder gaat dit onderzoek in op duurzaam beheer van grondstoffen met een focus op maximaal hergebruik van materialen. Om deze informatie toegankelijk te maken, hebben we een stroomschema gemaakt met de verschillende processtappen bij renovatie en verwijdering kunstgrasvelden. Bent u geen lid en wilt u het volledige rapport ontvangen? U kunt dit HIER bestellen.

Onze werkgroep renovatie gaf in 2014 een vervolg aan dit onderzoek door het opstellen van een matrix waarbij enerzijds de renovatiemogelijkheden van verschillende funderingen zijn aangegeven en anderzijds een overzicht beschikbaar is waarbij per type handelingen bij renovatie is aangegeven of een milieuhygiënische verklaring en sporttechnische onderzoek vereist is.

Meer nieuws

Plaats een reactie