Volop netwerken op de vakbeurs Sportaccommodaties!

De sfeer was opgewekt, de stands uitnodigend en enthousiast schudde men elkaar weer de hand of gaf een boks. Na twee jaar ‘op de rem’ was zichtbaar hoe opgetogen bedrijven en dienstverleners waren om elkaar weer te ontmoeten op een vakbeurs. De BSNC was op verschillende plekken van de beurs aanwezig.

In de stand ontvingen officemanager Jeanine van Barneveld en oud-voorzitter Pleun Lok onze leden, potentiële nieuwe leden en andere belangstellenden. Voorzitter Edward van der Geest had ruim de gelegenheid om iedereen nader te spreken. Ook was de BSNC als partner aanwezig op de stand van de Routekaart Verduurzaming Sport, en verzorgden wij het lezingenprogramma in zaal 4 van het complex.

BSNC spreekt
Verenigingsmanager Hans Arends had in de Wilgenzaal voor vier lezingen gezorgd gedurende de congresdag. Bezoekers hadden van tevoren het programma goed bekeken en kwamen gericht voor de kennissessies langs. In de morgen informeerde Friso van der Zee de luisteraars over de status en het vervolg van het WUR-onderzoek PPS Grasvelden Klimaat en Biodiversiteit. Daarna presenteerden enthousiaste leden van de werkgroep Hybridesportvelden Pleun Lok, André Wolbrink en Jacco Meijerhof. Zij zijn zichtbaar voorstander van dit type sportvelden en weten dat met feiten en kennis te onderbouwen.
In de middag stonden nog twee lezingen op het programma: De beoordelingssystematiek van kunstgrasvelden werd besproken door BSNC-leden Ulbert Hofstra en RVO-projectleider Gert-jan Vroege. Voor de lezing over de recycling en hergebruik van kunstgrassportvelden was einde van de middag een deelnemer. Bart van Pagée en Ulbert Hofstra, lid van de BSNC-werkgroep Circulariteit, gaan daarom in de herkansing tijdens het BSNC Kunstgrascongres in oktober dit jaar.

Uitreiking Innovatieprijs met meerdere winnaars en prijzen
Tussen de middag was de feestelijke uitreiking van de Innovatieprijs Sportaccommodaties, – voorafgaand gegaan door korte en krachtige pitches van de vier winnaars. 


Fotograaf: Remco Gerritse en BSNC

Meer nieuws