Vernieuwde handleiding aanbesteding kunstgrasvelden

Vanaf 1 juli 2016 is de nieuwe aanbestedingswet van toepassing. Naar aanleiding van de wijzigingen in de wetgeving heeft de BSNC een nieuwe versie ontwikkeld van de handleiding ‘Aanbesteden kunstgrasvelden’. Het doel van deze online versie is onveranderd: Beschrijven hoe er meer transparantie, éénduidigheid, vereenvoudiging en objectiviteit kan komen in het aanbestedingstraject van kunstgrasvelden. Aspecten die in het verleden vaak aanleiding gaven tot discussies en onvrede. Door meer helderheid te scheppen, kunnen juridische procedures worden voorkomen en de administratieve lasten worden beperkt.

Vanuit een opdrachtgeverperspectief wordt een handleiding gegeven voor het maken van passende keuzes omtrent de te houden aanbestedingsprocedure, contractvorm en gunningcriteria en de combinaties daartussen. Ook is een voorzet gegeven om reële eisen te stellen aan de inschrijvers en referentieprojecten. Daarnaast zijn aanbevelingen gedaan om de administratieve last bij inschrijvingen te beperken en aanbevelingen om juridische procedures te voorkomen. Een belangrijk uitgangspunt voor deze handleiding is dat deze met name ook voor minder ervaren opdrachtgevers te gebruiken moet zijn. Om die reden is soms op een zo summier mogelijke wijze, extra algemene achtergrondinformatie gegeven.

Bestellen?
Voor onze leden is de handleiding gratis beschikbaar. Bent u geen lid, dan kunt u HIER de handleiding als PDF-bestand bestellen tegen een vergoeding van € 29,50 (excl. BTW).

Meer nieuws

Plaats een reactie