BSNC verbindt natuur en sport

De combinatie sport en natuur is niet altijd voor de hand liggend. Toch zijn er vele kansen die benut kunnen worden om sport en natuur met elkaar te verbinden. Zowel natuur als sport hebben een directe impact op gezondheid. Bovendien worden veel sporten beoefend in ons landschap en maakt de groene omgeving direct deel uit van de sportbeleving. Om sport en natuur beter met elkaar te verbinden, is de Groene Tafel Sport & Natuur opgezet.

Doel van deze Groene Tafel
Een breed palet aan sport- en natuurorganisaties (waaronder BSNC) is verbonden aan de Groene Tafel. Gezamenlijk doel is om de aantrekkelijkheid en biodiversiteit van sportgebieden te vergroten en te zoeken naar win-winsituaties. Op 31 januari zijn de partners bijeen geweest om pilotprojecten met elkaar te delen. Daarbij is een intentieverklaring ondertekend waarmee partijen uitdragen om zich in te zetten om sport en natuur met elkaar te verbinden. Onder andere door pilots uit te voeren en kennis en ervaring te delen.

Plaats een reactie